Ulve-retssager i Norge og Finland viser den danske skal strammes op…!

28. juni 2017
Dømt i ulvesaken
Engerdølen Svein Ove Nordsveen er dømt til 90 dagers fengsel for forsøk på medvirkning til ulovlig ulvejakt.
Han er også idømt to års jaktforbud. Eidsivating lagmannsrett har dømt ham på nytt, etter at Høyesterett opphevet dommen fra lagmannsretten.

.

28. juni 2017

Svein Ole Nordsveen er dømt til 90 dage i fængsel for meddelagtighed i ulovlig ulvejagt i Hedmark i 2014.

Han er også idømt to års jagtforbud.

.

.

Nordsveen blev frikendt sidste gang sagen gik til landsretten, men Højesteret sagde loven blev misbrugt, hvorefter de tilbagekaldt frifindelsen og sendte sagen tilbage til en ny retssag.

Ifølge Østlendingen har Eidsivating Court of Appeal nu fundet Svein Ole Nordsveen skyldig efter anklage.

Dommen appelleres til Højesteret, siger hans advokat Jørn Mejdell Jakobsen.

Svein Ove Nordsveen selv ønsker ikke at kommentere sagen, men han har tidligere sagt til Østlendingen, at alt andet end frifindelse er at betragte som justitsmord.

.

.

Nordsveen nægtede at modtage straffe i retten og afviste, at han forsøgte at opdrætte hunde til ulovlig ulvejagt i Strandbygda nord for Elverum.

Han skulle kun advare hundens ejer om, dersom en ulv blev observeret, hævdede han.

Man tror det er løgn – Norge tillader brug af Plott Hound til ulvejagt – Men du kan gøre noget ved det!

Nordsveen var ikke med i det mislykkede jagtforsøg i februar 2014.

Jægerne vendte tilbage uden at skyde en eneste ulv. Man kan ikke dømmes for et forsøg, hvor der aldrig blev skudt en ulv, var en del af argumentet fra forsvarenes side.

Kilde: nrk.no – Kilde: nettavisen.no

.

.

Fem norske ulvejægere fundet skyldige

21. april 2015

.

Retten er ikke i tvivl;

Fem af de seks tiltalte jægere er skyldige i tiltalen for ulovlig nedlæggelse af ulv og tildeles mellem 6 og 24 måneders fængsel …

Trods forsvareres forsøg på at tegne et andet billede af de seks tiltalte “ræve”jægere, er dommeren i Sør-Østerdal tingrett ikke i tvivl.

Retten finder det bevist, at de tiltalte har været på jagt efter ulve og at jagten dermed har været ulovlig.

Jægerne dømmes “for at have forsøgt at minimere en beskyttet dyreart, som er udryddelsestruet.”

Desuden har jægerne i følge anklageskriftet og dommerens opfattelse optrådt som en “kriminel gruppe”.

Bort fra den ene af de seks anklagede, som klarede frisag, blev alle derfor dømt for overtrædelse af den såkaldte mafia-paragraf.

Hovedtiltalte (48 år) fra Elverum blev idømt 2 års fængsel. Desuden blev han frataget retten til at drive jagt jagt i fem år. Han er også dømt for overtrædelser af våbenloven.

De øvrige tiltalte fik mellem 6 og 12 måneders fængsel samt frataget retten til jagt i hhv to og tre år.

De tiltalte er også dømt til hver at betale 6.000 kroner i sagsomkostninger.

De dømte ankede dommene på stedet.

Kilde: netnatur.dk

.

.

Dømte i ulvesag mener ulven var for fed

6. september 2017

En 45 årig mand, der dømt for ulovlig ulvejagt i Trysil i 2015, anker nu sin dom. Den 45 årige hævder, at den nedlagte slet ikke var en vild ulv.

Den var udsat.

Dermed vil den dømte forsøge at gå i rette med anklagemyndigheden, som hævder, at ulven var genetisk vigtig for den Skandinaviske ulvebestand, der lider under tendenser på indavl.

Ulven, som den dømte nedlagde, var nemlig af finsk/russisk afstamning og derfor særlig betydningsfuld for den tiltrængte blodfornyelse i Sverige og Norges fælles ulvestamme.

.

.

Men dette synspunkt vil nu blive anfægtet, da forsvarsadvokaten vil fremlægge dokumentation for, at ulven sandsynligvis var udsat.

Den nedlagte ulv havde nemlig en usædvanlig høj fedtprocent. I følge forsvarsadvokaten til den 45 årige burde fedtprocenten være langt mindre, hvis ulven, som hævdet, var vandret den lange vej til Norge, beretter Verdens Gang.

Ulven var for fed

Ulvens underhudsfedt blev målt til 13,7 millimeter. Og det mener den 45 årige er alt for højt. En ulv, der på egne ben er vandret fra Finland eller Rusland burde have et fedtlag på mellem to og fem millimeter.

Den høje fedtprocent får den dømte til at konkludere, at der må være tale om en ulv, der er vokset op i fangeskab og efterfølgende udsat i naturen.

Hvis det kan bevises, at ulven er udsat, kan den dømte se frem til en mildere strafferamme.

Den nuværende dom lyder på syv måneders fængsel, beslaglægning af våben, frakendelse af jagttegnet i fem år og 4.000 norske kroner i erstatning.

.

.

Finske hybrider

Den 45 åriges anke af dommen er ikke uden ligheder med en sag i Finland, hvor 12 finske jægere blev dømt for ulovlig ulvejagt.

Her forsøgte de anklagede at gøre gældende, at de nedlagte ulve slet ikke var ulve.

De var hybrider. Altså ulve blandet op med hundeblod.

Jægerne prøvede uden held at overbevise retten om, at de dermed ikke havde begået noget ulovligt.

Snare tværtimod, da hybrider anses som uønskede, da dels anses som en trussel mod genetikken i den ægte ulvestamme, og dels fordi det hævdes, at de er mindre sky overfor mennesker, da de har en vis mængde hundeblod i årerene.

Kilde: netnatur.dk

.

.

Finland: Tolv jægere dømt for ulvejagt

17. januar 2015

.

Tolv finske jægere er ved retten idømt 14 måneders fængsel for groft brud på jagtloven …

Alt imens ulvejagten er gået igang i Sverige, er der faldet dom i Finland med en efterhånden over to år gammel sag mod en gruppe jægere.

Jægerne blev for to år siden antastet af politiet, da de var i færd med at drive jagt på ulve, og havde også allerede nedlagt nogle dyr.

Forsvaret havde ved retten forsøgt at gøre gældende, at jægerne kun drev jagt på ulvehybrider, og gik derfor efter en frifindelse.

Imidlertid valgte retten ikke at lægge denne påstand til grund for dommen, som tillige også indbefattede konfiskation af våben samt indragelse af jagttegnet frem til 2019.

.

.

I Finland har man omkring 1993 konstateret nogle ulvehybrider – en ulv betegnes som en hybrid, hvis det er over 12,5% hundegener i den.

Retten fandt det dog ikke bevist, at hybriderne fra dengang skulle have formeret sig, og valgte derfor også at karakterisere de nedlagte dyr som værende ulve.

Yderligere tre personer var tiltalt i sagen, men disse blev frikendt.

Kilde: netnatur.dk

.

Ulvesagen kæmpes både om natten og om dagen

.