Ulve-konspirationerne har deres helt eget liv, her uden Ufoer er indblandet

.

Der sker ikke så meget på landet, hvorfor man her ikke blot ser planterne vokse op ad jorden, men også konspirationerne.

.

Siden januar 2017 har denne sag gået viral, og mange har læst den.

Nationen ønsker derfor at gøre opmærksom på at sagen er flere år gammel, og at der kan have været en udvikling i sagen efter at den blev publiceret.

Publiceret: 13.08.2005 – Opdateret: 03.05.2018

.

Så udsætning af ulve fra helikopter

Elg-forvaltningsrådet i Aurskog-Høland mener de har flere bevis på at ulve er sat ud i kommunen, og har anmeldt sagen. I går startet politiet efterforskning af fem konkrete episoder.

– Vi har forskellige observationer på at der i løbet af vinteren, foråret og forsommeren 2005 kan have foregået flere udsætninger af ulve i Aurskog-Høland og grænseområdet mod Nes, siger leder i Elg-forvaltningsrådet Hroar Braathen.

Enstemmigt har dette rådet nu vedtaget at anmelde disse forholdene, som i denne uge er overleveret til Aurskog-Høland Lensmandskontor. – Vi har listet op flere episoder, hvor der efter vores opfattelse har foregået udsætning af ulv, og forventer nu at politiet arbejder grundig og går skikkelig i dybden på efterforskningsopgaverne, siger Braathen. I anmeldelsen bliver det præciseret, at det er lige så ulovligt at udsætte, som at skyde ulve.

– Derfor bør der kunne bruges lige så mange ressourcer på efterforskning af udsætning af ulve, som der tidligere er blevet brugt på jagt- og påkørsels-episoder, skriver Elg-forvaltningsrådet.

.

Indre Akershus Blad – Fikk to ulver på formiddagsbesøk: – På det nærmeste var de bare 20 meter unna

.

Økokriminalitet

– Hvor mange ressourcer vi kan sætte ind i efterforskningen er det ikke mig som bestemmer. Behovet vil jo også først vise sig alt efter hvordan sagen skrider frem, siger lensmanden i Aurskog-Høland, Per Torgersen. – Og bliver arbejdet for stort og omfattende, må nok andre overtage, tilføjer han.

Lensmanden understreger, at det er afdelingen for økokriminalitet, som tidligere er efterforsket med mistanke om påkørsler og ulovlig jagt på ulv. – De har meget større ressourcer end vi har, påpeger han. Torgersen oplyser videre at lensmandskontoret også tidligere har modtaget anmeldelser på udsætning af ulv, men at disse sager er henlagt.

Lensmanden har også de sidste måneder fået forskellige rapporter om forhold som Elg-forvaltningsrådet nu anmelder. – I anmeldelsen vi har modtaget er det listet op en del ganske lignende observationer, som er gjort i forskellige deler af regionen. Dette gør at anmelderne har mistanke om at ulve er sat ud både i vores kommune og nabokommuner, oplyser lensmanden.

Han understreger at efterforskningen bliver ekstra vanskelig når man i udgangspunktet kun har vidneudsagn at bygge på.

.

.

Mange vidner

I anmeldelsen bliver det blandt andet henvist til et vidne, som i midten af februar så to mænd som sent på aftenen holdt på to dyr på en mark ved Rigsveien til Langstranda øst for Hemnessjøen. En stor bil stod parkeret i vejkanten. Da mændene i bilen opdagede at de var observeret, fik de travlt med at køre fra gården i retning Hemnes. I samme område, som denne observationen skete, blev der kort efter registreret spor af to ulve med tilsyneladende unormal adfærd.

Et andet vidne har 24. maj, på Kolbergåsen ved Skarabøl i Søndre Høland, og 1. juni på en mark ved Skarabøl, set en helikopter som landede, uden at grundejeren var blevet spurt om landingstilladelse. Ved den sidste anledning observerede et vidne to personer som slap dyr ud af en kasse.

Stor uro

Elg-forvaltningsrådet slår videre fast, at i nærheden af alle stederne, hvor der opdaget spor efter udsætning, har elgen de sidste måneder haft en unormal adfærd i forhold til tidligere år.

.

.

På flere af de aktuelle steder har der ikke været observeret ulv, bortset fra strejfer, med flere års mellemrum.

Det sidste halve år har der derimod i det åbne landskab været flokke af elge, også ved nattetid.

– Normalt trækker elgen til skovs igen om natten efter at have været fremme og græsse om morgenen eller aften. Denne adfærd er nu helt ændret på grund af en pludselig ulvevækst i de nærliggende skove, mener anmelderen. Samtidig er ulve, som hverken er sky eller bange, blevet observeret fremme ved bebyggelsen på de samme steder.

Udsatte ulv er bekræftet leveret fra både Nord-Finland og Baltikum til Skandinavien, og dette er ulve opdrættet i fangenskab, kendt med og fodret af mennesker, hævder Elg-forvaltningsrådet.

– Vi er svært mange jægere og grundejere som ser med stor uro på at nye ulve pludselig dukker op på uforklarlig vis. Derfor bygger vi nu et netværk i kommunen for at indsamle endnu flere oplysninger om udsætning. Vi mangler fortsat nogen brikker i puslespillet, som vi håber politiet kan udfylde men sin efterforskning, siger Hroar Braathen.

.

.

Så udsætning fra helikopter

– Når der pludselig dukker helt nye ulve eller spor op efter ulve i næsten hele området, og helikopter, som flyver meget lavt og uden lys om natten, er det ikke rart at stadig flere tror at udsætning af ulve finder sted.

Det mener Håvard Jensen fra Disenå i Sør-Odal.

Natten til 2. april var han og samboen Wenche Hammer på ørredfiskeri i Nes kommune. Her så de Helikopter kom i retning fra Sverige, var helt uden lys og prøvede tydelig at skjule sin identitet. Vi kunne også se, at det fløj systematisk flere turer frem og tilbage i svært lav højde over terrænet rundt og dele af vandet, før det igen drog i retningen af Årnes, oplyser Jensen, som er en meget ivrig friluftsmand, med jagt og fiskeri som sine store hobbyer.

Han mener selv, at han denne nat var vidne til en flyvning knyttet til udsætning af ulve, og at andre observationer af både ulve, spor og dyreadfærd i samme område og tidsrum forstærker denne teori.

En række rapporter fortæller også om unormal opførsel både fra personer, biler og elg i tiden efter.

Andre vidner har også meldt om ulovlig landing af en svensk registreret helikopter i påsken i år med forsøg på udsætning af ulve på grænsen mellem Nes og Aurskog-Høland.

Vi, og mange andre, har prøvet at finde en naturlig forklaring på de hemmelige helikopterflyvninger ved nattetid, men finder ingen anden forklaring end at der sker udsætning af ulve, siger lensmanden.

.

Etter fem episoder hvor ulver har vært nærgående i Aurskog-Høland, ble det tidligere denne uka levert inn søknad om felling av inntil fem dyr i Aurskogreviret, har lokalavisa tidligere skrevet.

.

Flere konfrontationer

Han oplyser videre, at lokalavisen i regionen stadig oftere melder om mistænkelige observationer og tilløb til konfrontationer flere steder.

Både biler med tildækket skilte og personer med til dels aggressiv opførsel er observeret på øde skovveje ved nattetid i områderne, og der er set helikopter om natten.

Efter nat-observationerne ved søen varslede Jensen umiddelbart derefter lensmanden i Nes.

Kilde: nationen.no

.

Artsegoisme betyder, at begrebet natur for naturens skyld ikke findes.

.

Holdninger til ulv i Aurskog-Høland

Moltzau, Solveig

2005

Resumé

Denne afhandling henvender sig til folks holdninger til ulven i Aurskog-Oppland Amt, Norge.

I kommunen er der meget få driftsenheder med får, og dermed er de lokales ulvemodstand er ikke knyttet til spørgsmål om ulve og får, som det ofte er tilfældet andetsteds i Norge.

I Aurskog beskæftiger ulvemodstandere sig med den trussel, de mener, at ulven rejser mod de rekreations mæssige aktiviteter i den lokale skov.

Jagthunde bliver dræbt af ulve, og der vil være mindre jagtvildt tilbage til jægere.

Og så er folk bange for, at ulven vil såre eller dræbe børn i landsbyen.

.

.

Når den tvedeling af natur-kultur anvendes sammen med Douglas (1997 (1966)), teorier kommer der mulige forklaringer af ulvemodstand til syne.

Jeg argumenterer for, at skovene i Aurskog ligger på kultursiden af splittelsen grundet den meget aktive brug af kommunens indbyggere.

Ulven er forbundet med vildmark og uberørt natur, og når den er beliggende i den lokale skov ved Aurskog, har det passeret grænsen mellem natur og kultur. Modstanden mod ulven er ofte ikke rettet mod selve ulven, men mod den centralt styret ledelse, der tilsidesætter lokale folks ideer og definitioner af det lokale miljø.

Hertil kommer, at denne forvaltning baserer sine beslutninger på ekspertviden, der ofte er i strid med den lokale viden, som informanterne har. Dette er især tydeligt i diskussionen om antallet af ulve.

.

.

En ekspert-ledelse bliver ikke godt modtaget i lokalsamfund, hvor kendskabet til skovene og de dyr, der lever der, indebærer respekt og autoritet. De erfarne jægere bruger en masse tid i skoven og har et tæt forhold til den.

Diskussionerne som ulvetilhænger og ulvemodstandere forholder sig til bliver opdyrket og gengivet til intern brug i de to grupper, som eksternt skal understøtte, hvad de hver især står for.

Dette er sådan en konflikt låses mere end nødvendigt.

I sidste ende handler det om at finde måder at løse de rovdyr konflikter, vi har i Norge i dag.

Kilde: duo.uio.no

.

Historien om de ”importerede danske ulve” – Sand eller falsk?

.