Ulve-forskningsprojektet: Ulvene på Isle Royale

Gray Wolf (Canis lupus)

.

Om projektet:

 

Isle Royale er en fjerntliggende vildmarks ø, isoleret af det iskolde farvand Lake Superior, og hjemsted for populationer af ulve og elge.

Som rovdyr og byttedyr, er deres liv og død tæt forbundet i et drama, der er tidløst og historisk. Deres liv er historisk, fordi vi har dokumenterer deres liv i mere end fem årtier.

Dette forskningsprojekt er den længste kontinuerlig undersøgelse af ethvert rovdyr-byttedyr system i verden.

Formålet med dette projekt er bedre at forstå økologien ved rovdyr/byttedyr forholdet, og hvad denne viden kan lære os om vores forhold til naturen.

Meget af det vi har lært er forbundet med at have været tålmodige nok til at observere og studere de udsving i ulv-elg forholdet, som hele tiden sker.

Isle Royale har budt på mange opdagelser…

Blandt dem, hvordan ulvene påvirker bestandene af deres bytte, hvordan bestandens sundhed er påvirket af indavl og genetik, hvad elgenes tænder kan fortælle os om langsigtede tendenser ved luftforurening, hvordan levevilkårene giver ulvene grund til at leve i flokke, hvorfor ulve ikke altid spiser al den mad, de dræber, og meget mere.

Ulvene og elgene på Isle Royale afslører også ofte intime detaljer om deres daglige livserfaringer, og de har inspireret til mange kunstneriske udtryk.

Hvis vi er opmærksomme, kan de alle fortælle os noget vigtigt om vores forhold til naturen.

Mange af disse indsigter og opdagelser er alle til stede for dig lige nu og hér..

.

.

Elgen kom først til Isle Royale i begyndelsen af 1900-tallet, og i 50 år har vi fuldt, hvordan deres antal svingede med vejrforhold og fødemængde.

Ulven ankom i slutningen af 1940 ved de krydsede den tilfrosset sø fra Canada.

Livet for Isle Royale elge ville herefter aldrig blive det samme.

Forskere begyndte årlige observationer af ulve og elge på Isle Royale i 1958.

Projektet begyndte i de mørkeste timer for ulve i Nordamerika – Hvor mennesker havde drevet ulvene tæt på udryddelse i store dele af deres tidligere områder.

Håbet var, at viden om ulve ville erstatte de hadefulde myter og danner grundlag for et klogere forhold med ulven.

Durward Allen, der indledte Isle Royale ulv-elg projektet i 1958, var en pioner blandt miljøforkæmpere for at have fremsyn til at forstå værdien af vedvarende observationer, hvor andre forskere dragede overfladiske konklusioner for så at studere noget andet.

I 1969 var elg-bestanden fordoblet, og man måtte nu indrømme, at der havde været et stort skift i balancen.

Ulv-elg projektet blev oprindeligt designet til at fortsætte i 10 år.

Administratorerne foreslog, at projektet skulle slutte. Men Durward fandt større værdi i fortsat at lede disse observationer.

.

.

I 1980 var undersøgelsen inde i sit 22. år. Elg-bestanden var tredoblet i forhold til sin oprindelige størrelse, for derefter at falde til halvdelen af sin maksimale størrelse.

I løbet af denne tid var der en fordobling af ulvene på øen til 50 individer. Nu var det tydeligt. Det var dynamisk variation, og ikke ‘balance i naturen’ der synes at være den bærende kraft i naturen.

Snarere end at spekulere på, hvor længe forskerne ville observere Isle Royale’s ulve og elge, begyndte folk at stille uddybende spørgsmål, som kun kunne besvares ved at fortsætte med at observere.

I særdeleshed det forhold, at ulvene i 1980 var talrige, hvor elgene havde været i tilbagegang det meste af et årti. Ville det være muligt, at ulve kan drive deres bytte til udryddelse?

Ingen vidste det. Ingen havde nogensinde observeret ulve og deres bytte længe nok til at vide det.

.

.

De næste to år var dramatiske.

Ulvene styrtdykkede i antal fra 50 til 14 individer. Canine parvovirus, en sygdom, der uforvarende var blevet introduceret af mennesker, var i vid udstrækning årsagen for tilbagegangen.

Med kun 14 ulve var udryddelse en reel bekymring. Den eneste måde at vide, hvad det ville få af betydning, ville være at fortsætte observationerne.

Ulve bestanden blev delvis genoprettet i midten af 1980’erne, for kun at falde igen. For det meste af et årti med et stort antal ulve, forbliver antallet nu i den lave ende.

Det lave antal i de tidlige 1990’er var vanskelige at forklare, fordi sygdommen var væk, og ulvenes føde (elge) var rigelige.

Det virkede plausibelt, men langtfra sikkert, at de lave tal i sidste ende var de negative konsekvenser af indavl. Alt, hvad vi vidste med sikkerhed, var, at Isle Royale ulvene er meget indavlet og nedstammede fra blot en enkelt hun og to hanner.

.

.

Den lille ulvebestand gav en hidtil uset mulighed – et naturligt eksperiment – for at se, hvordan elge ville reagere på en reduceret ulvebestand.

Med de få ulve i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, levede elgene længere og fødte flere kalve.

Elgen blev næsten tredoblet til næsten 2.400 individer frem til 1996.

I løbet af vinteren 1996, opstod der mangel på foder til elgene, kombineret med et udbrud af elg-flåter og en svær vinter gav problemer for elgene.

Vinteren havde været mere alvorlig end nogen anden vinter i over et århundrede.

Elge Isle Royale National Park

Elg-bestanden kollapsede fra sine 2.400 til bare 500 elge.

Ligesom elg-bestanden kollapsede, synes ulvene som om de ville iscenesætte et comeback – deres antal var fordoblet i midten af 1990’erne.

Med sammenbrud af elg-bestanden gjorde det svært for ulvene at finde føde og timingen af deres comeback var uheldig.

Det, der skete nu, er noget, vi ikke ville have opdaget, om vi ikke var blevet der yderligere 14 år.

I løbet af vinteren 1997, immigrerede en ulv fra Canada til Isle Royale. Han krydsede over på en is-bro, der lejlighedsvis formede sig mellem Isle Royale og Canada.

Vi kendte ham som “den gamle grå fyr.”

Han blev en af de mest succesfulde ulve, der nogensinde har levet på Isle Royale. Han genoplivede ulvens genetiske mangfoldighed.

Hans ankomst forklarer også, til dels, hvorfor ulvene klarede sig ganske godt fra 1998 til 2004, i en tid, hvor det var relativt vanskeligt for ulvene at fange elge.

Omkring århundredskiftet, syntes elge at være i fremdrift. Men så kom perioder med meget varme somre. Under de varme somre blev elgenes adgang til føde mindre, da de tilbragte mere tid hvilende i skyggen.

Eftersom de fik mindre føde, var de underernærede elge mindre forberedt på at skulle overleve vintrene.

De varmere temperaturer afstedkom også alvorlig udbrud af Elg-Tick.

Svækket af varme og flåter, faldt elg-bestanden til deres laveste observerede niveauer.

Ulve benyttede sig af de svækket elge, og stortrives med de rigelige fødemængder. I løbet af det første årti af det 21 århundrede, nåede elgene deres laveste niveau.

.

.

Ulven mønstrede 30 individer, der levede i tre kobler, og trives fint indtil 2006.

Men i takt med elgene blev mere og mere fåtallige, blev det stadig vanskeligere for ulvene at finde føde. Det ene ulvekobbel mislykkedes efter det anden.

Ved begyndelsen af 2011, var bestanden reduceret til 9 ulve, der levede i et kobbel og en anden halv snes ulve, der levede socialt uorganiserede, og var resterne af det midterste kobbel.

DNA-analyse af ulvenes afføring indikerede, at der ikke mere end to voksne hunner i bestanden. Hvis de skulle dø, før fødslen af nye hunner, ville ulvene på Isle Royale forudsigeligt uddø.

.

.

En af de vigtige lektioner

Ulve og elge på Isle Royale har været af interesse så længe, fordi de tilbyder nogle meget vigtige, generelle erfaringer.

Her er en af de vigtigste.

Vigtige holdninger om, hvordan vi skal relatere os til naturen, og til nogle af vores voldelige relationer til naturen, er forankret i overbevisninger om, at vi forstår naturen godt, og derfor præcist kan forudsige, hvordan naturen vil reagere på vores handlinger.

Gray Wolf (Canis lupus)

Med de 50 år har det fokuserede formål med Isle Royale Ulv-Elg projekt været, at forudsige og forstå et relativt simpelt natursystem.

Men jo mere vi studerede, jo mere kom vi til at indse, hvor fattige vores tidligere forklaringer havde været.

Nøjagtigheden af vores forudsigelser for Isle Royale ulv-elg populationerne er sammenlignelig med de langsigtede vurderinger af vejret eller af de finansielle markeders udvikling.

Hver fem-årig periode i Isle Royale historie har været forskellig fra de anden fem-årige perioder – selv efter 50 års tætte observationer.

De første 25 år af kronologien var fundamentalt forskellige fra den anden 25 års periode. Og de næste fem årtier vil næsten helt sikkert være forskellige fra de første fem årtier.

Og den eneste måde, vi vil vide hvordan, er at fortsætte observationerne.

De vigtigste begivenheder i historien om Isle Royale’s ulve og elge har været de uforudsigelige begivenheder – sygdom, tick-udbrud, svære vintre og indvandrende ulve.

Misforstå ikke – det er ikke som om man ingenting har lært.

Megen indsigt er opnået, for eksempel, om ulve tendens til at dræbe svækkede elge, der er tilbøjelige til at dø af andre årsager, effekten af klima og skovens dynamiske indvirkning på dyrepopulationerne, og selv den rolle, ulvekoblet har i udformningen af særpræg sociale karakter hos de enkelte ulve.

.

Finder mennesket så ud af, at der stadig findes et sted, hvor naturen er rimeligvis uberørt…!!

.

De erfaringer, vi lærer, synes at komme mere fra at forklare fortiden, i stedet for at forudsige fremtiden.

Silent summer: No wolf pup yips heard on Isle Royale

For eksempel har vi ikke kunne forudsige det store sammenbrud af ulvebestanden i begyndelsen af 1980’erne eller elg-bestandens sammenbrud i midten af 1990’erne.

Men bagefter var vi i stand til at genkende omstændigheder, der havde ført til dem og andre begivenheder.

Isle Royale stiller et af de ældste spørgsmål i alle økologier, “Kan natur bedst forstås som følge af forudsigelighedens love – og lignende mønstre, som økologer ser som deres opgave at opdage?”

Eller er naturen bedre at forstå som et resultat af utallige uforudsete hændelser, en historisk proces, der kan forklares og forstås, men ikke særlig godt kan forudses.

Er naturen deterministisk eller betinget? Er biologisk videnskab et studiet af det fysiske, eller mere studiet af menneskets psykologi?

Kan biologisk viden dybest set koges ned til naturhistorie med masser af tal og statistik?

Med ulvene og elgene på Isle Royale, hvor vi er samtidig, paradoksalt imponeret over hvor meget og hvor lidt vi forstår.

Voltaire havde ret:

“jo mere vi kender, jo mindre sikker vi er.”

.

.

Hvis vi ser naturen som et system, hvis fremtid vi kan forudsige, så vil vi være sikre på vores bestræbelser på at kontrollere og styre naturen.

Hvis vi er mere imponeret af dens variationer, og dermed uforudsigelige karakter, så vil vores forhold være mere stærkt rodfæstet i bestræbelserne på at leve inden for grænserne af naturens smukt dynamiske variation.

Vestlig videnskab er kommet til at forstå en hel del om naturen. Men stoltheden af vores viden om naturen, behøver ikke at blive en besættelse af at kunne kontrollerer naturen.  For man vil ydmyg opdage, hvor begrænset vores forståelse af virkeligheden er.

Det er denne ydmyghed, som et rigt forhold til naturen har sine rødder i.

Kilde: isleroyalewolf.org

.

Den Iberiske Ulv (canis lupus signatus)

Spanien: Jagtfredning af den Iberiske ulv i 2018-2019

.