Ulovligt nedskudt krondyr straffes hårde, end nedskydning af totalt fredet ulv…..!

Vi kæmper aktivt for ulven i Danmark

.

I oktober sidste år skød den ene af de to mænd en kronhjort fra en Toyota Corolla på en mark i Husby. Den anden havde ført bilen i alkoholpåvirket tilstand.

De to mænd havde siddet i den enes hus, hvor de havde indtaget alkohol.

Kronhjort (Cervus elaphus)

Her faldt snakket på kronvildt i området. De to mænd kører herefter ud for at lede efter kronvildt, og 300 meter væk fra huset skyder den ene en kronhjort efter solnedgang, hvilket heller ikke er lovligt.

De havde derudover heller ikke ret til at drive jagt på det pågældende område.

De to havde begge kendt sig skyldige i forholdene, og ønsker ikke at anke sagen.

De to mænd blev ved retten i Holstebro idømt en bøde på 25.000 kroner hver. Konfiskation af våben og bil. Derudover har de fået frataget deres jagttegn i to år.

– Jeg er godt tilfreds med dommen. Jeg synes, at det sender et klart signal om, at det er uacceptabelt, siger Ulrik Panduro, der er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

– Det bliver en dom, som man vil kigge på fremadrettet i lignende sager. Det er der slet ikke nogen tvivl om, siger han.

Sagen omtales her (Video)

Ny vestjysk jagtlovsovertrædelse: To krybskytter får bøde og frakendt jagttegn

.

.

Fredag, den 28. september 2018 kørte så retsmødet for den længe ventede sag om nedskydningen af en ulv tidligere på året.

Der kommer mange kommentarer i kølvandet på dommen, der blev givet i retssagen om den nedskudte ulv, der kørte i Herning 28. september. Nogle kommenterer direkte på byrettens dom, hvor andre afventer de 14 dages ankeret.

Samme anklager Ulrik Panduro, der er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, udtaler sig her om dommen:

Når sagen ankes, er der forhold, som allerede ligger fast:

“Jeg er godt tilfreds med dommens resultat. Jeg har hæftet mig ved, at tiltalte er blevet fundet skyldig i fuldt omfang. Så tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af Jagtloven, og fundet skyldig i Artsfredningsbekendtgørelsen, og efter de skærpende omstændigheder, og efter de grove forseelser, Ja!”

Specialanklager, Midt- og Vestjyllands Politi, Ulrik Panduro udtaler:

.

Det vakte opsigt da ulven blev skudt – Nu vækker dommen opsigt.

.

Dommen for nedskydningen af den totalt fredede ulv ved byretten lød:

40 dages betinget fængsel, konfiskation af jagtriffel samt et påbud om at betale sagens omkostninger.

Sådan lød dommen, som Retten i Herning fældede over den 66-årige mand, der tilbage i april skød og dræbte en fredet ulv på en mark lidt uden for Holstebro.

Foreningen Ulvetid er målsat stor saglighed i kampen for ulven.

Det er alt for billigt sluppet, kritiserer foreningen Ulvetid, der arbejder for at fremme ulvens genindvandring til Danmark.

– Hensynet til den dømtes helbredsproblemer kan være i orden, men manden blev kendt skyldig i alle anklagepunkter, og strafudmålingen er næsten som en frikendelse. Han fik ikke frataget jagttegnet, og han fik ikke en bøde oveni den betingede fængselsdom. I Tyskland giver de kæmpe bøder, og det kunne man også have valgt her, for han er vel ikke så syg og dårlig, at han ikke kan få armen om bag ryggen og hive pungen op af baglommen, siger Jens Lykkebo, der er talsmand for foreningen Ulvetid.

Foreningen havde håbet på en klar og hård dom, tæt på maksimumstraffen på to års fængsel, så den ophedede debat og forvaltningen kunne blive mere civiliseret.

Dommen er den første af sin art i Danmark, hvorfor dommen skal danne præcedens for evt. fremtidige domme.

Flere jægere vil blive fristet af at se stort på loven og begå selvtægt. Advarslen kommer fra foreningen Ulvetid, der mener, at fire måneders betinget fængsel er alt for mild en dom.

Foreningen havde håbet på en klar og hård dom, tæt på maksimumstraffen på to års fængsel, så den ophedede debat og forvaltningen kunne blive mere civiliseret.

Han glæder sig dog over, at den første retssag om nedskydning af en ulv i Danmark ikke sår tvivl om, at det giver fængselsstraf at skyde ulv i Danmark.

Foreningen håber, at anklagemyndigheden vil anke dommen, og den vil selv tage kontakt til flere internationale organisationer for at skabe mest mulig opmærksomhed omkring ulve-drabet.

Kilde: dagbladet holstebro

.

Venstres falske miljøminister Jacob Ellemann-Jensen så helst ikke en af naturens arter var genindvandret.

.

Er fredede dyr beskyttede i Danmark?

Dommen i ulve-sagen skaber bekymring for, om fredede dyr i praksis er beskyttet i Danmark.

.

Biolog Bo Håkansson Danmarks Naturfredningsforening

40 dages betinget fængsel. Sådan lød det i fredags, da der faldt dom i sagen om drabet på en ulv d. 16. april 2018. Danmarks Naturfredningsforening er bekymrede over, hvilket signal dommen sender om beskyttelsen af fredede dyr i Danmark.

– Sagen er principiel, for det handler ikke kun om ulve, men om fredede dyr i praksis er beskyttede. Det kan man nu sætte spørgsmålstegn ved, siger biolog hos Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson, med henvisning til dommen.

Ifølge jagt- og forvaltningsloven §54 stk. 2 og 3 kan straffen for drabet være op til to års fængsel under skærpende omstændigheder. Og netop skærpende omstændigheder, mener Bo Håkansson, at der er i denne sag.

– Hvis man bevidst skyder et totalfredet dyr, som ikke har angrebet husdyr, men blot opholder sig på en mark, så er det altså virkelig vanskeligt at se, at der ikke er tale om meget skærpende omstændigheder. Særligt fordi der med optagelser af episoden var klare og entydige beviser, siger han.

Dom sender et dårligt signal

Havørn (Haliaeetus albicilla)
Høyre politiker, Laila Davidsen, vil udrydde ørnene i Norge

Ifølge Bo Håkansson sender dommen et signal om, at det ikke har store konsekvenser at skyde et fredet dyr i Danmark. Derfor håber han ikke, at sagen slutter her.

– På grund af sagens principielle karakter kan den skabe præcedens, og vi håber derfor, at anklagemyndigheden vil anke dommen, så det vil fremgå, at overtrædelser af jagtloven og drab på fredede dyr bliver taget alvorligt.

Ulven blev fredet i 1992 gennem EU’s habitatdirektiv, fordi der var så få ulve, at der var fare for, at de ville forsvinde helt. I dag i Danmark er der stadig meget få ulve, hvorfor nedskydningen d. 16. april 2018 må ses som af relativ stor betydning i forhold til mængden af ulve.

Undersøgelse af lignende sager

Danmarks Naturfredningsforening vil nu se til nabolandene på overtrædelser af jagtlovgivningen for at få et indblik i strafniveauet generelt.

Bo Håkansson henviser i den forbindelse til, at politiet i for eksempel Sverige har dedikeret en gruppe til at efterforske sager som denne.

Kilde: dn.dk

.

.

Formodet ulvedrab politiundersøges

Den 7. juni 2013

Selvom ulven er fredet, så træder foreningen ”Ulvefrit Danmark” nu frem med oplysninger om, at der er skudt en eller flere af de ulve, der senest er kommet til Jylland.

Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at henvende sig til politiet med henblik på en undersøgelse af oplysningerne.

Kilde: old.dn.dk

.

Thomas Danielsen (V) har sagt ”at et par gram bly kunne løse ulveproblemet”.

Vildforvaltningsrådet: Politikere skal stoppe med at opfordre til selvtægt

.

Mystik om forsvundne ulve

Det kan ikke udelukkes, at fire ulve er blevet ofre for ulovlig jagt, vurderer forsker bag ny rapport.

 

Mindst otte ulve er indvandret til Danmark siden 2012. Tre af dem er nulevende, mens en er død.

Men der er fire ulve, som forskerne ikke kan gøre rede for.

Det kan ikke udelukkes, at de er døde som følge af ulovlig jagt, siger seniorforsker Peter Sunde, Aarhus Universitet.

– I forhold til det, vi havde forventet af en bestand, der ikke er jagtbar, så er forsvindingsraten forbavsende høj.

– Når folk spørger, om der kan være tale om ulovlig jagt, så må vi sige: Ja, det er selvfølgelig en mulighed, fordi det forekommer andre steder, siger Peter Sunde.

I eksempelvis Norge, Sverige og Finland vurderes flere ulve at have være nedlagt som følge af ulovlig jagt.

Kilde: nordjyske.dk

.

I baggrunden ved den stiftende generalforsamling i Ulvefrit Danmark 16. april 2018 ses Steffen Troldtoft, ses sønnen til den 66-årige, der skød ulven ved Ulfborg.

Steffen Troldtoft får Ulvefrit Danmark’s stifter til at trække sig

.