Udviklingen ved polerne har skræmt klimaforskere – og gjort Trump til en dødelig trussel

vlcsnap-2016-12-03-20h41m37s245

.

Oplevelsen svarer til du smider en sten op i luften, for så at opdage den fortsætter med flyve op i luften.

.

Helt samme dybe forundring ramte klimaforskerne.

På én og samme gang er havisen i Arktis og ved Antarktis skrumpet til rekordlavt niveau for årstiden. I nord truer selvforstærkende processer med at få udviklingen til at løbe løbsk. Vi har aldrig set noget lignende, siger forskere.

En ledende klimaforsker og tidligere hovedforfatter hos FN’s Klimapanel, IPCC, Ken Caldeira (Video) fra Carnegie Institution for Science:

»For første gang ser vi, at havisen i Arktis og ved Antarktis er på rekordlavt niveau samtidig«.

.

Individet Donald Trump er mere interesseret i fjerne planeter, end livet på jorden.

.

Overraskende sammenfald kan ikke forklares som værende naturligt

Det der overraskede og foruroligede var en helt usædvanlig graf: Når det er mørk vinter højt mod nord, er det forår omkring Sydpolen, og derfor er det normal billedet, at havet fryser til og isen vokser i Arktis, alt mens den smelter og skrumper ved Antarktis.

Lægger man værdierne for isareal i nord og syd sammen i én graf, får man på denne årstid typisk et samlet isareal, der vokser. Men den aktuelle, kombinerede graf for de to ismasser viser et helt uventet og dramatisk fald, uden fortilfælde i de knap 40 år, der foreligger satellitmålinger fra.

Faldet i samlet isareal skyldes, at der midt i november på én og samme tid foregik en rekordafsmeltning ved Antarktis og en overraskende afsmeltning i Arktis, hvor tilfrysningen ellers skulle være i gang. Netop nu fryser det igen i Arktis, men isarealet er næsten én million kvadratkilometer mindre end på samme tidspunkt i det hidtidige rekordår, 2012.

.

.

Det overrumplende billede af den globale havis’ nedtur afspejler, at 2016 ifølge klimaforskerne er på vej til at blive det hidtil varmeste år i målingernes historie, men i sig selv er Arktis og Antarktis så vidt vides to uafhængige systemer, der typisk analyseres og beskrives hver for sig.

Så grafen, der er gået viralt på nettet, afspejler ikke ét fænomen, men snarere, at der både højt mod nord og dybt mod syd sker uheldsvangre, uforudsete klimaforandringer.

»Jeg har aldrig set noget som det, der er sket det seneste halvandet år,« siger Mark Serreze (Video), chef for NSIDC, til klimasitet Climate Central.

.

Siden 1970 har det enfoldige menneske udryddet 58% af jordens arter.

Skal vi redde resten, må vi udrydde enfoldigheden…!

natur

.

Stabiliteten i fare

»Det har været et vanvittigt år. Der er ingen is ved Svalbard endnu. I løbet af de seneste få dage er havisen i Beringhavet skrumpet,« sagde i sidste uge professor Julienne Stroeve (Video), ledende klimaforsker ved University College London, til The Guardian.

»Det, vi ser, er både overraskende og alarmerende. Dette går hurtigere end modellerne. Det er alarmerende, fordi det har konsekvenser,« siger samme sted Rasmus Tonboe (Video), klimaforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut med speciale i målinger af isen.

En af de ledende forskere på klimaændringer i Arktis, forskningsprofessor Jason Box, GEUS, siger til Information, at de nye data fortæller, at »vi er ved at miste det system, der stabiliserer forholdene på den nordlige halvkugle.«

.

.

»Troperne opvarmes som bekendt mere af solen end polerne, og derfor flyder varmeenergien løbende fra troperne mod de kolde poler, hvorfra den afgives til verdensrummet. Men når Arktis varmes op, bliver temperaturforskellen mellem troper og arktiske egne mindre, og det dæmper varmetransporten mod nord og dermed hele cirkulationssystemet af hav- og luftstrømme.«

Fortsætter udviklingen med en svækket varmebortledning, vil også troperne blive stedse varmere.

.

Krigen i Syrien og Irak er om landområder, der snart bliver ubeboelige ørkner!

.

I det arktiske område er den selvforstærkende mekanisme ifølge Jason Box, at mindre havis på grund af global opvarmning leder til større afgivelse af varme fra havet til atmosfæren, fordi det isolerende låg af is er reduceret.

»En større varmeafgivelse giver således en varmere atmosfære, og den højere temperatur indebærer, at havisen ikke kan dannes så hurtigt, som den plejer på denne årstid.«

Flere steder i det arktiske område har luften i november været op til 20 grader varmere end normalt. Med stedse svagere is til at holde på havets varme kan processen år for år løbe stærkere.

»Konsekvens af denne udvikling er bl.a. mere ekstreme vejrfænomener. Det er blevet forudsagt lige siden den første rapport fra FN’s Klimapanel i 1990. Det, vi har lært siden, er, at systemet er mere følsomt, end vi forestillede os,« siger Jason Box.

»Udviklingen i Arktis har været tydelig i årevis, men den hastighed, hvormed det foregår, er større, end nogen har troet,« siger Julienne Stroeve.

En rapport netop offentliggjort af Stockholm Environment Institute, Arctic Resilience Report, advarer om en række selvforstærkende feedback-processer, der kan tage fart og indebære, at Arktis overskrider en række tipping points, hvor udviklingen med klimaforandringer for alvor løber løbsk.

.

.

Forsker appel til Trump er spild af tid

Ved Antarktis mod syd var der midt i november 1,12 millioner kvadratmeter mindre havis end i det tidligere rekordår 1986. Det kommer bag på klimaforskerne, fordi isen ved Antarktis faktisk er vokset en smule i udbredelse gennem tre årtier af årsager, forskerne godt kan forklare, og som ikke strider mod modellerne om global opvarmning.

En sandsynlig forklaring på det rekordlave isdække netop nu kan være stærke vinde, der spreder isen, samt ferskvand fra smelteprocesser på det antarktiske fastland, som fortynder det salte havvand og hæver frysepunktet.

Den opsigtsvækkende udvikling ved polerne falder sammen med en nervøs venten på, hvordan USA’s tiltrædende og klimaskeptiske præsident Donald Trump vil forholde sig. Forleden lod han meddele, at midlerne til NASA’s klimaforskning skal skæres bort, ligesom han har varslet en amerikansk udtræden af klima-aftalen fra Paris.

.

Manden er så psykisk syg, og så stor en trussel mod menneskeheden, at man gør mere end meget klogt i at eliminere individet.

.

Trump har indsat en fremtrædende klimaskeptiker, Myron Ebell (Video) fra den konservative lobbyorganisation Competitive Enterprise Institute, til at forestå en ’omlægning’ af den amerikanske miljøstyrelse, EPA, der af Barack Obama har fået mandat og redskaber til at begrænse CO2-udledningen fra de amerikanske kraftværker.

Mere end 2300 forskere, inklusive 22 Nobelprismodtagere – har i denne uge udsendt et åbent brev, der beskriver, hvordan de ønsker, at Trump administrationen og de 115. kongresmedlemmer gøre brug af videnskabelig dokumentation og ekspertrådgivning. Det er fortsat åben for at underskrifte her.

Brevet opfordrer den nyvalgte præsident at udpege kabinetsmedlemmer med en tradition for at støtte videnskab og fremme mangfoldighed; at beskytte integritet og uafhængighed af regeringens diktering af forskere; og at yde tilstrækkelig finansiering til videnskabelig forskning og dataindsamling.

.

Hvad er psykologi egentlig for en størrelse?

.

Disse krav er langt fra abstrakte bekymringer. Kongressen har signaleret sin hensigt at vedtage lovgivning, der skærer videnskaben ned i forhold til eksisterende offentlige sundhed og miljølove. Uden en uafhængig Food and Drug administration, bliver vi mere sårbare over for usikre medicinsk udstyr. Når Environmental Protection Agency’s forskere er skubbet ud på sidelinjen, er folk mere tilbøjelige til at blive udsat for urent vand. Og med utilstrækkelig dataindsamling, vil vi være mindre i stand til at håndtere oversvømmelser og skovbrande.

Donald Trump har i mellemtid omgiver sig med folk, der har angrebet forskere tidligere, og er åbenlyst fjendtlig over for de institutioner, som de nu bliver sat til at lede.

.

Politikerne bliver kun mere psykopatiske. Det skyldes en psykologisk lovmæssighed..!

.

Forskernes brev er ikke uden fortilfælde. I 2004 sendte en tværpolitisk gruppe af eksperter et brev, hvor de udtrykte deres harme over Bush-administrationens omsiggribende politisk diktering, manipulering og indblanding i videnskaben.

Men aldrig før har den videnskabelige forskning været så organiseret til at granske den nye administration og kongressen. For eksempel, i sidste uge, opfordrede 29 videnskabelige organisationer den nyvalgte præsident til at udpege en højtstående videnskabelig rådgiver tidligt i hans embedsperiode.

Hvis og når Trump administrationen politiserer videnskaben (og det synes uundgåeligt), påhviler det forskere og journalister at gøre et solidt stykke arbejde med at forbinde virkningerne af disse handlinger til folks hverdag (konsekvens-tydeliggørelse). Forskerne er klar til at kæmpe tilbage og bringe konsekvenserne ud til det amerikanske folk.

.

Tyskland og Israel slår alarm over den stigende “hvid herrefolk” nazisme i USA

.

“Amerikanerne anerkender, at videnskaben er afgørende for at forbedre vores livskvalitet,” siger fysiker Lewis Branscomb, der arbejdede som chefforsker hos IBM, og har rådgivet fire præsident administrationer. “Og når videnskaben ignoreres eller politisk ødelægges, er det det amerikanske folk, der lider.”

Vi har ikke råd til at lade angreb på forskere, drakoniske budgetnedskæringer eller omsiggribende interessekonflikter blive rutine. Kampen for at forsvare videnskaben er allerede begyndt, og det slutter ikke på indvielses dagen. Vi har brug for at indkalde alle til at engagere sig i hele 2017, og sikre at de, der vælger at angribe eller underminere videnskaben, kommer til at stå til ansvar.

Kilde: information.dkKilde: theguardian.comKilde: theguardian.comKilde: theguardian.com

.

natur leopard unger

“Grøn teknologi” når ikke at redde verden fra dræbende klima-kaos – Vi er for langsomme!

.