Tysklands ulve er i stigning takket være en overraskende allieret: Militæret

En ulvehvalp vender front mod en tank på et militærområde nær Münster, Tyskland.

.

 

Tysklands ulve er i stigning takke være en overraskende allieret:

Det tyske militær

.

Februar 15, 2019

Ulven er en imponerende succeshistorie for dyrelivet i Centraleuropa, fra at være nær udryddelse i det tyvende århundrede til en bestand på flere tusinde i dag. Fra at være udryddet i Tyskland, er bestanden vokset med 36% om året, og her har militærbaser spillet en overraskende central rolle i at hjælpe dyrene med at genvinde levesteder, har en ny analyse konstateret.

“Det, der virkelig er bemærkelsesværdigt, er, at de militære områder fungerede som et springbræt for arten” – og var langt vigtigere, end civile beskyttede områder i de tidlige stadier af artens genkomst, siger Guillaume Chapron, der Wildlife økologist ved Sveriges Universitet for landbrugsvidenskaber i Uppsala, der ikke selv har været involveret i forskningen.

“Det viser, at når du har en kontant beskyttelse af dyrelivets levesteder, så kommer det tilbage.”

.

.

I store dele af Europa blev ulve stærkt forfulgt for at angribe husdyr. De blev udslettet i Tyskland i det 19. århundrede. Men i 1980’erne og 1990’erne, blev der tiltrængt indført nye europæiske love til beskyttelse dyreliv og levesteder, der også satte scenen for ulvenes genopretning. Og da befolkningen i det østlige og sydlige Europa forlod landbrugsjordene betød det færre mennesker og mere hjortevildt for ulvene at jage.

I slutningen af 1990’erne begyndte ulve at vandre ind i Tyskland fra skovene i Polen. Det første kuld af unger i Tyskland blev indberettet i 2001 i Sachsen-Brandenburg. De har siden spredt sig vestpå ind i seks af Tysklands 16 føderale stater, og overvågning af data viser deres antal er stigende.

Bestand tilvæksten “er ganske imponerende,” siger Ilka Reinhardt, en biolog med speciale i ulve (Canis lupus lupus), ved det tyske Institut for ulveovervågning og forskning i Spreewitz, som har været involveret i forsøg på at studere ulvene, siden de vendte tilbage til Tyskland.

De seneste data tyder på, at landet har 73 ulvekobler og 30 par ulve.  “For tyve år siden, ville ingen have forventet dette, ” tilføjer hun, når man tager Tysklands fragmenterede habitat og udbredelsen af veje og mennesker.  “Det viser, hvordan tilpasningsdygtige ulve er”.

.

.

Reinhardt blev især opmærksom på ulvenes forekomst i militære områder.  “Det var overraskende for os, ” siger hun. Hun og hendes kolleger bemærkede, at det første par ulve, der dukkede op i en ny stat, altid slog sig ned i et af militærets træningsområder. Det andet ulvepar, og normalt også det tredje ulvepar søgte også ud til militærområder. De efterfølgende ynglepar vil så blive opdaget i beskyttede områder eller andre habitater. Forskerholdet har i denne uge offentliggjort deres undersøgelser.

Kilde: onlinelibrary.wiley.com

De militære træningsområder var tydeligvis et optimalt sted for pionererne, men hvad var grunden?

Reinhardt kunne ikke finde nogen tegn på, at habitat var bedre der end i naturreservaterne, målt ved mængden af skov og tæthed af veje. Men da de samlede tallene for døde ulve, blev de chokeret over at konstatere, at ulvedødeligheden var højere i de beskyttede områder, end i militærets træningsområder.

.

Det er jægernes antal, der skal reguleres.

.

Forskellen synes at være krybskytteri.

Selv om de militære områder ikke er indhegnet – hvilket betyder ulve og hjorte ubesværet kan komme ind og ud af områderne – er de er lukket for offentligheden og det tydeligt afmærket med mange al adgang forbudt skilte. Hjorte-populationerne forvaltes af føderale skovbrugere, så når privat jagt foregår i området, er det strengt reguleret. Det betyder færre muligheder for krybskytteri på ulve, siger Reinhardt.

Andre steder, herunder mange naturreservater, drives jagten på hjorte af private jægere. Disse områder er meget mindre end militærbaserne og kan have flere jægere der kommer igennem – så oddsene er højere for, at en person med en vendetta kan støde på en ulv.

Hvorfor skyde ulve? 

“Jeg tror, det er ligesom overalt, de betragtes som konkurrenter til jægerne,” fortæller Reinhart.  “Folk er bange for, at ulvene vil udrydde hjortene.”

.

.

I dag vil krybskytteri ikke kunne true ulvebestanden, som er store nok i de fleste dele af deres levesteder i Tyskland til at modstå lejlighedsvis drab. Men krybskytteri kunne have forhindret de første par i at etablere sig i naturreservater, siger Reinhardt.

Reinhardt og hendes kolleger anbefaler, at når militære træningsområder nedlægges, bør de betegnes som naturreservater og de strenge regler om jagt opretholdes.  “På grund af deres størrelse i vores overfyldte landskab, fungerer de som bevaringsområder,” siger hun, “selv om de ikke er oprettet med det formål.”

Som sidegevinst er det en positiv arv fra den kolde krig. Flere soldater – og færre krybskytter- er bedre for ulvene, siger han. 

“Vi kan tydeligt se, at ulven skylder en anerkendelse til militæret.”

Kilde: sciencemag.org

.

Ifølge Miljøstyrelsen i Norge, er disse ulve ikke ‘genetisk værdifulde’ nok for beskyttelse.

European Wilderness Society: Ulve zoner er ikke længere sikre for norske ulve

.