Trump’s jagt på olie bringer nu også delfiner og hvaler i fare

Spækhuggeren er truet på livet: Halvdelen af verdens bestande står foran gigantisk kollaps.

.

Trump tillader seismiske trykluftkanoner i jagten på olie og gas

 

Trump er sig selv først og bundfrossen følelseskold over for alt andet.  Der er ingen som helst tvivl om han er alvorlig psykisk syge, og med den magt amerikanerne har givet ham, er en evig trussel mod alt og alle.

Og her ikke mindst naturen og dens arter.

Senest har han tilladt test med seismiske trykluftkanoner ved den amerikanske kyst trods eksperters advarsler om dyrenes sikkerhed.

Trump’s regering har givet deres tilladelse til at søge efter fossile brændstoffer på havets bund, hvilket bringer delfiner og hvalers liv i farezonen.

The National Oceanic and Atmospheric Administration har givet fem operatører tilladelse til at søge efter fossile brændstoffer i havbunden ved den atlantiske kyst. Det er selvom, at det potentielt kan skade havets pattedyr.

Så længe jagten ikke bevidst forstyrrer havdyrene er det tilladt, lyder det fra Trump-regeringen.

.

Havets ulve: Kemikaliet PCB truer med at udrydde halvdelen af verdens spækhuggere

.

Med kontinuerlige skud fra seismiske trykluftkanoner kan det undersøges, hvorvidt der er lommer med olie eller gas i havbunden. Det er en metode, som kan komme til at bane vejen for de første boringer ved den amerikanske østkyst i årtier.

De seismiske trykluftkanoner udsender ekstremt høje lyde hvert 10. til 12. sekund uden pause i løbet af flere uger eller måneder. Metoden er målrettet et område, der strækker sig fra New Jersey til Florida.

Regeringens egne beregninger viser, at den slags test kan skade hundrede tusinder af havets pattedyr som hvaler og delfiner. Hvorfor regeringen helt bevidst forstyrrer havdyrene.

Forskere har ligeledes advaret om, at de seismiske trykluftkanoner forstyrrelser vil skade en lang række af havets dyr så som havskildpadder, fisk og pattedyr til det såkaldte zoo-plankton, som er en afgørende del og fundament for havets fødekæde.

.

Alvorligt truet hvalart er holdt op med at få unger

.

Ifølge studier kan lyden af skud fra trykluftkanonerne påvirke havområder svarende til diameter på omkring 4.000 km og forvolde store problemer for dyrene under havoverfladen, når de forsøger at finde vej og parre sig.

Derfor skal operatører, der benytter sig af de seismiske trykluftkanoner, observere og være opmærksomme på dyrenes aktivitet og velvære. Hvis de seismiske skud forstyrrer dyrene, skal operationen lukkes ned.

I tilfælde af at dyrene lider skade trods monitorering, behøver operatørerne ikke at frygte for at blive straffet, forudsat at forstyrrelserne ikke var bevidste.

Miljøgrupper som tidligere har allieret sig med lokalsamfund er forargede over tilladelserne og vil nu træde ind i kampen imod metoden og bekæmpe udsigten til boringer i havet.

.

Vi udrydder de dyr, vi freder…. og kalder det for naturbeskyttelse….!

.

Ekstreme forstyrrelser

»Undersøgelser med seismiske trykluftkanoner udgør en dobbeltsidet trussel mod det rige biologiske hav ved den atlantiske kyst,« udtaler bl.a. Steve Mashuda, advokat for interesseorganisationen Earth Justice.

Han fremhæver, at undersøgelserne i jagten på olie og gas kan skade og fratage delfiner og andre havdyr deres hørelse.

Douglas Nowacek fra Duke University, der er ekspert i støjs indflydelse på havet dyreliv, er også skeptisk over for metoden. Han har afgivet sin ekspertvurdering til den amerikanske kongres, hvor han forklarer, at lydene fra seismiske trykluftkanoner kan nå op til 260 decibels og true dyrelivet.

Det støjniveau svarer til epicentret for en granat, der sprænger og kan ødelægge hørelsen.

De høje lyde kan dermed skade havets dyreliv, som er dybt afhængige af deres hørelse til at finde mad, reproducere sig og til at undgå fjender, lyder ekspertens vurdering.

Den seneste tilladelse til at søge efter fossile brændstoffer på havbunden er en del af Trump regeringens energidominerede agenda. I den forbindelse er området for lovlige boringer også blevet udvidet.

Under Obama-regeringen var det ulovligt at bore indenfor 50 mil fra den atlantiske kyst, hvilket svarer til ca. 80 km.

Det har Trump-regeringen reduceret til tre mil svarede til knap 5 km.

Kilde: theguardian.com – Kilde: earthjustice.org – Kilde: naturalresources.house.gov

.

Moder Jord: »De næste ganske få år bliver de vigtigste i menneskehedens historie.«

.