Trump’s islamofobi spreder sig til Europa – Og stopper ikke med indvandringen!

Den hvide nationalistiske bevægelse ser det i Donald Trump, som nationalisterne så i Adolf Hitler.

.

Den hvide nationalistiske bevægelse vokser meget hurtigere end Isis på Twitter.

Twitter-brugere, der identificerer sig selv som hvide nationalister og nynazister er vokset 600 procent siden 2012, ifølge en ny undersøgelse

Antallet af hvide nationalister og selvidentificerede nazistiske sympatisører på Twitter har haft mere end 600 procent i de sidste fire år, og udkonkurrerer den såkaldte Islamiske Stat (Isis) i antal follower til de daglige tweets, viser undersøgelsen.

Forskere ved George Washington University har med sit program om ekstremisme analyseret 18 konti, der tilhører de store hvide nationalistiske grupper og organisationer – såsom American Nazi Party og National Socialistiske Bevægelse – der hovedsageligt ligger i USA.

Disse konti oplevede en kraftig stigning i antal tilhængere, fra omkring 3500 i 2012 til 22.000 i 2016.

Rapporten understreger det faldende Isis tweed på de sociale medieplatform som Twitter skyldes, at platformene fortsætter med at slå hårdt ned på de islamistiske militante grupper.

I august alene, måtte selskabet lukke omkring 360.000 konti, for hvad de så som var fremmende terrorisme.

GWU undersøgelsen siger videre, at de hvide nationalisters brug af Twitter sker med en “relativ straffrihed”.

“På Twitter, der er Isis foretrukne sociale platform, har de amerikanske hvide nationalistiske bevægelser set deres tilhængere vokse med mere end 18.500 siden 2012,” fortæller undersøgelsen, forfattet af JM Berger. “I dag har de udkonkurreret Isis på næsten alle sociale metrisk, fra followers til tweets om dagen.”

Islamisk stat har formentlig fået mindst 60 mio. støtter på 2 år.

.

I 2013

Den danske afdeling er ganske lille, og består overvejende af alkoholiker og pensionister.

.

Adspurgt om rapporten, har en repræsentant for Twitter henvist Reuters til deres servicevilkår, der forbyder “hadefuld adfærd”.

Donald Trump er et fremtrædende emne blandt hvide nationalister på Twitter. Ifølge undersøgelsen, er hvide nationalistiske brugere “stærkt investeret” i det republikanske kandidatur. Tweets nævner Donald Trump mere, end andre populære emner blandt grupperne.

Den republikanske kandidat optræder som en favorit for de hvide racistiske ledere, såsom den tidligere Ku Klux Klan Grand Wizard David Duke, dels på grund af sin hårde linje holdning mod indvandring fra Mexico og hans forslag til at forbyde indvandring af muslimer fra lande som Syrien og Afghanistan.

Trump er blevet offentligt irettesat af den demokratiske rival Hillary Clinton for at have “overtaget hadegruppernes mainstream”.

En anden konklusion viste, at den racistisk vold forbundet med den hvide nationalistiske bevægelse – såsom Dylann Tag, der skød og dræbte ni sorte mennesker inde i Emanuel AME kirken i Charleston, South Carolina – “i stigende grad har været forbundet med online aktivitet”.

Trods links til vold, er det stadig en udfordring for Twitter at begrænse brugen af ​​sin platform for de hvide nationalistiske brugere, fordi deres indbyrdes sammenhæng er “mindre sammenhængende end det Isis-netværk”, der har flere komplikationer vedrørende ytringsfriheden.

Mens den offentlig kontrol med det omsiggribende hvide overherredømme på de sociale medier er stigende, anklager kritikere Twitter for ikke at gøre mere for at dæmme op for racistiske overgreb på sitet – men det fortsætter med at trives.

I juli efter udgivelsen af Ghostbusters reboot, trådte en stjerne fra filmen, Leslie Jones, frem, der var blevet ofre for ondskabsfulde racistiske angreb på webstedet. Hun fordømte hurtigt Twitter for den manglende reaktion på chikane.

“Twitter – Jeg forstår du fik ytringsfrihed og jeg får det,” tweeted hun og opfordrede til retningslinjer for at stoppe spredningen af ​​hadefuld tale på platformen.

.

.

Den ikke-muslimske verden synes at forvent, at nutidens muslimer, i dag 22-24 generation efter profeten Muhammed [saws], forbliver krybende for kuffar.

For hvad er deres alternativ nu efter kuffar har overbevist dem om:

ISLAM ER FREDENS RELIGION?

.

Kristendommen selv er på ingen måde nogen Fredens Religion!

De kristne er ganske vist ikke udpræget kristne længere. Men det forhindrer dem ikke i at videreføre deres korstog mod islam.

Derimod er muslimer forblevet så troende, at de ikke har opdaget, at de ikke længere lever på profetens [saws] tid, og derfor ikke er særlig godt opdateret i forhold til man ikke længere bekæmper korsfarerne fra kamelryg med sværdet i den ene hånd og den hellige koran i den anden.

Profeten [saws] talte tre generationer, med sin egen som den bedste, for alle muslimer blev direkte vejledet af Allahs [swt] sidste sendebud, modsat den næste generation, og endnu mindre den tredje generation efter profeten [saws].

I dag er vi den 22-24 generation efter profeten [saws]….!

Hvor mange muslimerne i dag mere eller mindre har deres helt egen fortolkning, som de kristne, der i dag slet ikke er i overensstemmelse med Guds vilje med det skabte.

.

.

Profeten Muhammad ﷺ har sagt:

“Overdriv ikke i jeres lovprisning af mig ligesom de kristne lovpriste Maryams søn, for jeg er kun en slave.

Så, kald mig derfor Allāhs slave og Hans sendebud”

[Sahih al-Bukhari 3445]

.

Når jeg fremhæver denne sandhed, er det for jeg har indtryk af, at lovprisningen netop fylder så meget i en verden, der slet ikke er muslimsk.

Hvorfor det skaber det problem, at mange muslimerne ikke er kæmpende for kalifatet.

For det hele handler om lovprisning, som var kalifatet eksisterende.

Hvad det jo slet ikke er…!

Hvor min oplevelser er, at muslimerne flest, lader som om, at kalifatet er eksisterende, hvor den altfavnende lovprisning er på sin plads.

Men det uden et kalifat, som er hele forudsætningen for islam kan trives i overensstemmelse med Allahs [swt] vilje.

Hvorfor lovprisningen nødvendigvis må følges op af handling i forhold til kalifatet bliver denne verdens eneste lov og orden.

På Dommens Dag er det ikke lovprisningen, der belønnes.

Men handlingen!

Som udviklingen er nu, og har været det længe…. mangler handlingen.

Det er som om muslimerne tror, jo mere selvudslettende de er, jo nærmere kommer de Allah [swt].

Der så forventes at rækker sin hånd ud efter de hjælpeløse stakler, der i deres ubehjælpsomhed kryber for korsfarerne.

Men det sker påviseligt ikke, hvorfor islams muslimer i dag bliver stadig mere vildfarende.

Hvor vildfarelsen hos kuffar er visende, hvad der venter muslimerne.

.

.

Det mest unaturlige, noget af det mest psykisk syge, man kan forestille sig være leder for noget vestligt land, er faktisk blevet leder for verdens største militærmagt, og har derfor stor indflydelse på den vestlige verden.

Men det er ikke overraskende.

Den ugudelige verden værdisætter jo ikke naturlighed.

Hvorfor det ikke kan være anderledes.

Men det er en “giftig” verden for et hvert menneske, der ønsker at forblive naturlig, og nok så væsentligt… ønsker sine børn den samme naturlighed.

For uden naturlighed mister man evnen til at forstå menneskehedens Gud.

Der, som det første, netop skabte naturligheden.

Hvorfor det er vigtigt at huske på, at børn er meget modtagelige for de indtryk de møder, og evner forældrene ikke at værne dem mod det unaturlige, tager børnene det unaturlige til sig, som det mest naturlige i verden.

Hvorefter de med den største naturlighed vil give det unaturlige videre til deres børn.

Hvorved det unaturlige vil spreder sig ud i den muslimske ummah, som cancer spreder sig i kroppen.

Det sker i så stor stil, at der kun vil være meget få muslimer tilbage med den næste generation, der vil være i overensstemmelse med Allahs [swt] skabte naturlighed.

Hvorfor der kun vil blive få tilbage, der er muslimer af Allahs [swt] nåde.

Dette forhold er allerede påfaldende udbredt i dag.

.

Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af efterkommere og indvandrere fra ikke-vestlige lande er over 50 %.

Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.

Forslaget er nu vedtaget. Her kan man se, hvem der stemte for og imod. En vedtagelses tekst har ingen juridisk betydning, men er blot en holdningstilkendegivelse fra et flertal i Folketinget.

Alligevel er det forfærdelig naivt, hvis man undervurderer effekten af den symbolske lussing, der uddeles ved at dele danskere op i dem og os.

De rigtige danskere og de mindre rigtige danskere.

De ønskede og de uønskede.

Læs hele indlægget her

.

.

Vestens mange erobringskrige i de muslimske lande medførte ikke overraskende, at store befolkningsgrupper har måtte flygte væk, og mange til de vestlige lande.

Der i stigende grad ikke længere ser flygtningen, som flygtninge.

Men som et islamisk angreb på de såkaldte vestlige værdier.

Da den vestlige verden på grund af dens unaturlige samfundsindretning bliver stadig mere ekstreme og unaturlig, vil det få konsekvenser for alle, der ikke er som den hvide mand.

Der vil se dem som en trussel.

.

.

Lige nu er det flygtningene, man vil stoppe for enhver pris. Men som ovennævnte beslutning om “danskheden” er signalerende, vil alle, der ikke er hvide, på sigt blive set som ikke tilhørende i den vestlige verden.

En anden konsekvens af Vestens mange erobringskrige er de vækker, langtfra alle, men mange muslimer til kamp mod kuffar. Der godt ved, at Vesten de seneste tiår i Mellemøsten ikke har bombet muslimerne for at “redde” muslimerne.

Men for at udrydde den muslimske forståelse af virkeligheden, til fordel for deres egen vestlige demokratisk, kapitalistiske forståelse.

Der på alle måder er modstridende samtlige love Allah [swt] skabte før mennesket, og som hele menneskeheden – hvad end de tror – er underlagt.

Hvorfor udbredelsen af den kristne misforståelse af menneskehedens Guds vilje med det skabte, helt  påviseligt, herunder videnskabeligt, er ødelæggende verden og den menneskelige naturlighed.

Hvorfor den skal bekæmpes med alle midler!

.

Offentliggjort 2012

..

55 procent af 10.000 europæere har svaret “Nej tak” til muslimsk indvandring i en webbaseret undersøgelse fra den engelske tænketank Chatham House.

.

Undersøgelsen, der omfatter borgere fra Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Østrig, Storbritannien, Ungarn og Polen, kommer i kølvandet på Donald Trumps nu omstødte indrejseforbud, der ellers forbød borgere fra syv muslimske lande at rejse ind i USA.

Mens flertallet af de adspurgte europæere altså ønsker et fuldt stop for muslimsk indvandring, svarer blot 20 procent, at de er uenige i udsagnet al fremtidig indvandring fra muslimske lande skal stoppe. 25 procent er hverken for eller imod.

Spanien og England skiller sig ud som de eneste lande, hvor der ikke er et flertal for at standse tilstrømningen. I både Frankrig, Østrig, Ungarn og Polen er over 60 procent for.

2017 er et stort europæisk valgår, hvor befolkningen i Frankrig, Holland og Tyskland skal til stemmeurnerne. Alle tre lande har store højrenationale partier, og den muslimske indvandring fylder allerede nu i debatten. Det er der en simpel grund til, mener Brian Arly Jacobsen. Han er lektor hos Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, hvor han forsker i indvandring.

»Helt generelt kan man sige, at jo flere politikere, der stiller spørgsmålstegn ved muslimer og mener, at muslimer undergraver de vestlige samfund, jo flere borgere vil stille sig kritiske over for indvandringen,« siger Brian Arly Jacobsen.

Han peger på, at der i Europa har været en række terrorattentater, hvor der har været en sammenkædning mellem terror og muslimsk indvandring.

Ifølge Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth er det naturligt, at der bliver set skeptisk på indvandring.

»De europæiske højrepartier afspejler en reel frygt i befolkningen, og jeg håber, at de borgerlige partier i Europa vil lytte til den. Det har vi gjort i Venstre, og derfor har vi i et tæt og konstruktivt samarbejde med Dansk Folkeparti ført en stram udlændingepolitik,« siger Knuth, der dog mener, det er farligt at anse muslimer som én stor gruppe. Som han pointerer har flere en god uddannelse og klarer sig godt, mens »parallelsamfundene vækker vreden i befolkningen, fordi danske traditioner marginaliseres.«

.

.

Kilde: chathamhouse.orgKilde: independent.co.uk

.

Islamekspert: Vi vil snart se tomme moskéer i Europa

.