Totalt fredet firben spænder ben for virksomheder på Mors

Markfirben (Lacerta agilis)

 

Et meget lille dyr skaber meget stor frustration hos mange virksomheder på Mors.

Markfirbenet, som ikke er blevet set på Mors siden 1970’erne, gør nemlig, at flere virksomheder ikke kan udvide deres forretning.

En af de virksomheder er molervirksomheden Imerys Industrial Minerals Denmark A/S.

Det skaber stor frustration for virksomheden, og derfor vil Morsø Kommune nu undersøge, om firbenet, der er en truet dyreart, stadig har sin gang på øen. Og det vækker glæde hos virksomhedens direktør, Søren Klitskov.

– Jeg synes, at det er rigtig godt for Imerys, molerindustrien og for alle, der gerne vil udvikle sig på øen, at man får den sikkerhed, om markfirbenet er der eller ikke er der, siger Søren Klitskov.

.

.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er de overbeviste om, at firbenet stadig lever på Mors, og derfor er de bekymrede for de kommende undersøgelser. For viser undersøgelserne ingenting, kan det betyde, at udvidelsen af Imerys kan gå i gang.

– For graver man 30 meter ned med sådan en stor gravemaskine, så er alt jo ødelagt. Reder og alt. Der er ikke nogen dyr, der når at smutte væk i tide, siger Mette Jensen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Morsø.

Skulle det lille firbens eksistens blive dokumenteret, er Imerys klar til at tage hensyn til det truede dyr.

– Så må vi tage det bøvl og de ekstra omkostninger, det giver, siger Søren Klitskov.

Kortlægningen af markfirbenet starter i april og forventes afsluttet i løbet af sommeren.

.

Markfirben (Lacerta agilis)

.

Udbredelse:

Markfirben var tidligere udbredt over hele Europa, men arten har været i voldsom tilbagegang og det vurderes, at den om end beskedne bestand i Danmark er af stor betydning for artens overlevelse.

Danmark har ved at tilslutte sig EU’s habitatdirektiv forpligtiget sig til at overvåge markfirben og beskytte dyret i dets naturlige udbredelsesområde, også selvom markfirben visse steder i Danmark lokalt er hyppigt forekommende.

Markfirbenet er udbredt over det meste af Danmark, dog mangler det på Læsø, og det er sjælden i bl.a. den vestlige del af Midtjylland. Muligvis mangler det helt på Falster, Lolland og Langeland.

En af de største bestande findes i Mols Bjerge, hvor der menes at være omkring 500 individer. Markfirbenet er gået betydeligt tilbage i de sidste 100 år.

Kilde: tvmidtvest.dk – Kilde: mst.dk

.

Vi snart de sidste levende på planeten….. Selv uden klimaændringerne!

.

You may also like...