Tønder Mødet: Esben Lunde ved godt 80 mio. kr. vildsvine-hegnet er uden betydning

.

Auditoriet i Ecco Hallen i Tønder var godt fyldt op tirsdag aften, da miljø – og fødevareminister Esben Lunde Larsen mødte op til borgermøde om det 70 kilometer lange og halvanden meter høje vildsvinehegn, som regeringen og Dansk Folkeparti vil opføre langs den dansk-tyske grænse for at undgå, at der udbryder afrikansk svinepest i Danmark.

Landmænd, lodsejere, jægere, dyrlæger, tyske og danske medier samt andre interesserede var mødt op.

Ministeren understregede i sin indledende tale, at der står meget på spil.

– Det kan lyde voldsomt. Jeg har ikke et ønske om, at der i – princippet – ikke må være vildsvin i Danmark. Men lige nu står vi i en alvorlig situation hvis svinepesten breder sig til Danmark, sagde Esben Lunde Larsen.

Han påpegede, at hegnet kun havde til formål at berolige de lande udenfor EU, som importerer svinekød fra Danmark – en dansk eksport der beløber sig på 11 milliarder kroner årligt.

– Vi vil sende et signal via vores ambassader om, at vi har gjort alt, hvad vi kan for at beskytte vores eksport, forklarede Esben Lunde Larsen.

.

.

Op til mødet med Danmarks såkaldte miljøminister, Espen Lunde Larsen, var der delte meninger om et vildsvine-hegn langs hele grænsen til Tyskland.

Hans Tonnesen fra Tønder, der arbejder som naturvejleder.

– I tusindvis af år har dyr fulgt de samme stier hen over grænsen. Nu skal vi pludselig sætte hegn op, og det får nogle konsekvenser, som vi slet ikke er klar over. Tusindvis af fugle vil blive slået ihjel, fordi de rammer ind i hegnet. Derfor er jeg utrolig meget imod det hegn.

I går aftes var han mødt op til informationsmøde om det vildsvinehegn, som regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte op tværs over Jylland.

Det var også Hans Kristensen, der er jæger og forfatter til flere jagtbøger, bosiddende i Lydersholm ved Tønder, og er helt overbevist om hegnet ikke nytter noget.

Han har fulgt vildsvinenes indvandring til Danmark de seneste ti år og forklarer, at vildsvinene slet ikke lever i området mellem Flensborg og Tønder.

De lever øst for Flensborg, hvor de krydser Flensborg Fjord for at komme til Danmark.

– Det kan de nemt. Man ved, at vildsvin er utrolig vandglade og svømmer godt. De har krydset farvande, der er mere end dobbelt så bredde som Flensborg Fjord.

– Man klasker et stort hegn op, men hele Flensborg Fjord, som faktisk er der, hvor der sker en indvandring, den er fuldstændig fri endnu, og der vil de kunne svømme henover.

Den nordligste bestand af vildsvin i Slesvig-Holsten, de er østpå i Angeln og Gelting. De par kilometer som Flensborg fjord er bred, det ved man ganske udmærket fra andre steder, at det regner et vildsvin ingenting for, siger jæger Hans Kristensen fra Tønder til avisen.

Ifølge jægeren minder planerne om et vildsvinehegn på den dansk-tyske grænse om den tillid, politikerne i 1864 satte til, at Dannevirke kunne holde de tyske tropper ude.

.

.

Et vildsvinehegn er i sig selv ikke nok til at stoppe den afrikanske svinepest i at komme til Danmark, indrømmede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) under borgermøde i Tønder.

Der skal mange flere indsatser til for det skal lykkes, hvis Danmark skal holdes fri for svinepest, lød det fra ministeren.

Skal Danmark holdes fri for afrikansk svinepest, bliver det ikke alene ved hjælp af et grænsehegn. Et hegn kan nemlig ikke sikre, at vildsvin ikke krydser den dansk-tyske grænse. Det erkendte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), da han tirsdag indbød til borgermøde i Tønder for at forklare planerne for et kommende hegn ved den dansk-tyske grænse.

.

.

– Vi kan ikke lukke 100 procent af. Vi bilder os ikke ind, at der ikke er steder, hvor vildsvin kan passere. Men hegnet er en vigtig indsats sammen med nedskydningen af vildsvin, lød det fra ministeren.

Når der opstilles et 68 kilometer langt hegn ved grænsen, vil der stadig være fri passage ved eksempelvis veje og togspor, og flere har desuden peget på, at vildsvin også kan komme til Danmark via Flensborg Fjord.

Alligevel er Esben Lunde Larsen ikke i tvivl om, at det er nødvendigt og effektivt at opsætte et vildsvinehegn langs grænsen.

– Det kan måske lyde voldsomt, og jeg forstår godt dem, der mener, at vildsvinene skal have lov at være her. Men vi står i en alvorlig situation, hvor det vil få alvorlige konsekvenser i milliardklassen, hvis vi bliver ramt af afrikansk svinepest, sagde ministeren.

.

.

Udover et vildsvinehegn har regeringen og Dansk Folkeparti også besluttet, at der skal igangsættes en lang række andre initiativer for at holde Danmark fri for svinepest.

Det betyder blandt andet, at der i fremtiden venter større bøder, hvis man medbringer ulovlige fødevarer fra højrisikolande, eller hvis chauffører ikke rengører deres lastbiler tilstrækkeligt, og at mulighederne for at jage vildsvin udvides.

– Det er meget vigtigt at se indsatsen mod svinepesten som flere elementer. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men om at alle tiltag samlet skal sikre, at risikoen bliver mindre, sagde fødevarestyrelsens veterinære direktør, Per Henriksen, som den næste i talerækken, samt at der i udlandet har været gode eksempler med at inddæmme svinepest ved hjælp af hegn.

– Efter der udbrød afrikansk svinepest i Tjekkiet, indhegnede de tjekkiske myndigheder meget hurtigt et stort skovområde, og det har lykkedes at holde smitten indelukket, fortalte Per Henriksen.

Han tilføjede, at der i Polen også er planer om et 1.200 kilometer langt hegn på grænsen til Hviderusland, Rusland og Ukraine.

Han understregede, at især medbragte fødevarer fra Østeuropa er en stor risikofaktor.

– Der skal bare være én person, der ikke tænker sig om, og så en skinke eller pølse med virus, og ét vildsvin, der æder pølsen og bliver smittet. Så har vi en cyklus, sagde han.

.

NaturGuide.dk

Bliver det nye grænsehegn en realitet vil det reducere en lang række arters frie bevægelighed i at krydse mellem Danmark og Tyskland.

.

Jæger: Brug 80 millioner på andre foranstaltninger

.

Efter de indledende bemærkninger, åbnede Esben Lunde Larsen op for spørgsmål fra de fremmødte.

Jæger og initiativtageren til Facebook-gruppen »Vildsvinehegn – nej tak«, Hans Kristensen, stillede et – ikke overraskende – kritisk spørgsmål til ministeren.

– Det er ganske kendt, at vildsvinene svømmer over Flensborg Fjord. Det hegn der bliver sat op er ren symbolpolitik, for hvad skal vi med et hegn, hvor vildsvinet er ekstremt sjældent. Det er saftsusme et par dyre seler.

Mit spørgsmål: Når man ved, at der ikke er et problem, kunne man så forestille sig, at det ville være ansvarligt at droppe hegnet og så have 80 millioner kroner til de øvrige foranstaltninger, som man ved virker, spurgte Hans Kristensen.

– Man kan godt betragte det som et par dyre seler, men der er intet signalpolitisk i det her. Det er det kun i forhold til at sende et signal til eksportmarkederne, svarede Esben Lunde Larsen og tilføjede:

– I forhold til de andre indvandringsruter, har vi jo også en række andre initiativer. Vi tror ikke på vi kan holde alt ude, men vi tror hegnet har en vigtig funktion.

Påstår det ikke er symbolpolitik

Der har været voldsom debat om vildsvinehegnet, siden regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede en politisk aftale 22. marts.

Blandt de mere end 200 tilhørere i Tønder var meningerne også delte omkring virkningen og effekten af hegnet.

Vildsvine-hegnet er blandt andet blevet beskyldt for at være ren symbolpolitik, og Dansk Folkeparti har da også gjort sit til at præge debatten i en anden retning med udmeldinger om, at hegnet også meget gerne må være med til at stoppe illegal indvandring.

.

.

Esben Lunde Larsen fastslog dog under mødet, at et hegn kun har til formål at stoppe vildsvin.

.

– Der er intet symbolpolitisk i det her.

Det er et signal til eksportmarkederne om, at det er sikkert at importere fra Danmark, men der er intet signalpolitisk i at holde vildsvin ude med hegn.

Det er reel politik, så det batter, sagde han.

Det var alle ikke helt enige i.

Der var nemlig også en del kritiske røster blandt de mange tilhørere. Blandt andet hos det tyske mindretal, hvor Hinrich Jürgensen, formand for BDN, i stedet efterspurgte et hegn ved Kielerkanalen, og hos Jøren Popp, formand for LHN, der mener, at man bør vente med et hegn, til den afrikanske svinepest rykker nærmere Danmark.

Den chance tør ministeren dog ikke tage.

– Hvis der kommer et udbrud i Tyskland, har vi ikke måneder til at sætte et vildsvinehegn op. Derfor skal vi i gang nu, sagde Esben Lunde Larsen.

Han fortalte også, at de mangle lodsejere, som bliver berørt af et hegn, vil blive indkaldt til flere informationsmøder.

Kilde: jv.dk – Kilde: dr.dk – Klide: fla.de – Kilde: naturguide.dk

.

Vildsvine-hegn er 80 millioner kroner ud i den blå luft

.