‘The Blob’: er navnet på den største maritime hedebølge nogensinde set

Klima Fugle døde på grund af klimakaos

.

.

Første begyndte havfugle at falde ned af himlen, og skylde op på strandene fra Californien til Canada. [Australien] – [Alaska] – [Oregon, USA]- [Washington State]

Så begyndte man at finde udmagrede og dehydrerede søløve unger strandede og på randen af døden. [Californien]

Så bliver en stigning i døde hvaler rapporteret i samme region [Californien], og den blev fulgt op af den største opblomstring af giftige alger set i historien langs den californiske kyst. Blandet blandt disse forunderligheder, var der så et boom af flere marine arter, der normalt ikke ses stige så kraftigt på et enkelt år.

Infektioner, hungersnød, pest og død fejede hen over det nordlige Stillehav mellem 2014 og 2015.

Dette kaos var forårsaget af en enkelt massiv hedebølge, der var helt i modsætning til noget, man nogensinde havde set før. Men det var ikke den slags hedebølge vi er vant til at tænke på, hvor luften bliver tyk af varme.

Det skete i havet, hvor effekterne normalt er skjult.

Dette fænomen er blevet benævnt som “blob“, det var nok den største marine hedebølge nogensinde set. Det kan have været den værste, men i stigende grad ses marine hedebølger over hele kloden, hvor regioner såsom Australien tilsyneladende at blive ramt i højere grad, end andre steder.

Begrebet marin hedebølge er nyt for videnskaben. Udtrykket blev først opfundet i 2011. Siden da har der været en voksende mængde af arbejde, der dokumenterer dens årsag og virkning.

Ifølge Emanuele Di Lorenzo fra Georgia Institute of Technology, har det nye fagområde ikke kun afsløret en hidtil undervurderet kilde til det klimarelaterede kaos, det vil kunne ændre meget af vores forståelse af klimaet.

.

..
I orkanens øje

På den anden side af Stillehavet har Australien været præget af en række ekstreme marine hedebølger. I år er mindst tre dele af kysten blevet ødelagt af ekstreme vandtemperaturer.

Australien synes at befinde sig midt i det globale klima kaos. Ifølge arbejde offentliggjort i 2014, er både de sydøstlige og sydvestlige kyster blandt verdens hurtigste opvarmede oceaner.

“De er blevet identificeret som den globale opvarmnings “hotspots,” siger Eric Oliver, der er oceanograf ved universitetet i Tasmanien. “Havene her opvarmes så hurtig, at vi kunne kan forvente, at der er en øget sandsynlighed eller øget intensitet af de begivenheder, der sker her.

“Der er bestemt kommet stor opmærksomhed på havets ændringer i den sydøstlige og sydvestlige del af Australien.”

.

Klima dødende tang skoveDøden rammer tang-skoven

Det var i studiet af en marine hedebølge i det sydvestlige Australien, at udtrykket “blob” blev opfundet for blot fem år siden. I en rapport, der stadig bruger udtrykket “marine hedebølge« er der skræmme citater, hvor forskere fra den australske afdeling for fiskeriet har fundet hedebølgen ved statens kyst, som “en stor temperatur stigning ud over det forventede i forhold til den langsigtede analyse af den forventede ocean-opvarmning”.

Det år fandt forskerne, at det vestlige Australia havde en hidtil uset bølge af varmt vand langs kysten. Overfladetemperaturer var op til 5C højere, end de sædvanlige sæsonmæssige temperaturer. Puljen af varmt vand strakte sig mere end 1500 km fra Ningaloo til den sydlige spids af kontinentet ved Cape Leeuwin, og den strakte sig mere end 200 km ud i havet.

I modsætning til en jordbaseret hedebølge, der normalt vil vare et par uger for de fleste, varede den havbaserede hedebølge mere end 10 uger.

Men først fem år senere blev den fulde virkning af den marine hedebølge fuldt ud forstået.

Thomas Wernberg, der er økolog ved University of Western Australia, undersøgte virkningen på de gigantiske tang skove, der strækker sig op langs de vestlige og sydlige kyster af Australien, for så at offentliggøre sine resultater i det prestigefyldte tidsskrift Science.

“Vandet blev så varmt, at tangskovene dør,” siger Wernberg. I hundredvis af kilometer er der storslåede tangskove langs kysten, der er en af verdens mest biodiversitets rige marine miljøer, der nu simpelthen er forsvundet i varmen

Men det var ikke bare deres umiddelbare forsvinden, der var problemet. Mens hedebølger på land kan dræbe og ødelægge store dele af de terrestriske skove – som regel ved at de brænder – så vil træerne normalt vokse op igen.

Hvad var foruroligende ved den marine hedebølge er, at mange af de store undersøiske tangskove ikke kommer tilbage. Det varmere klima skabte ændringer, der gør, at tangen ikke kan genetablere sig. Omkring 100 km af tangskoven forsvandt bare, sandsynligvis for evigt.

“Samtidig er der en række følgekonsekvenser for de tropiske og subtropiske fisk, der lever af og i tangskovene. Hvilket dybest set betyder, at selv når temperaturen kom ned, vil tangen ikke gendanne sig – hvilket hurtigt får konsekvenser for blandt andet de planteædende fisk, der spiser tang .”

Natur abalone fiskeriI stedet for tangskove har Wernberg fundet koraler, der var begyndt at dukke op. Det var som om hedebølgen i 2011 bulldozede området, hvilket afstedkommer et pludseligt skift i økosystemet som følge af klimaændringerne.

“Det er nok for tidligt at sige, om dette i sidste ende vil føre til nye koralrev,” siger Wernberg. “Men det er sådan jeg forestiller mig processen ville starte.”

Wernberg vurdere, at disse tangskove er direkte ansvarlig for, at man kan opretholde fiskeriet efter sten-hummer og abalone, samt en turistindustri, der har en værdi af $ 10 mia. Hvis tangskovene går tabt, ville det være et alvorligt problem for Australien, for ikke at nævne for dyrene, hvis hele eksistens er afhængige af dem.

Wernberg siger om tang skovene i Western Australia,  “Jeg tror, den næste store hedebølge i sidste ende bare skubber det, vi ser i nord længere ned, hvor det hele bare afhænger af, hvor voldsom hedebølgen er, om det fortsætter hele vejen ned til Perth, eller om det bliver yderligere 10 km,” sagde han til Guardian. Vi vil vide det når først undersøgelsen kommer ud.

.

Klima Havtemperaturen stiger på grund af klimakaos2016: Året for endnu en oceanisk hedebølge

I 2015 etablerede Wernberg en arbejdsgruppe bestående af biologer, havforskere og klimaforskere i Australien for at undersøge de marine hedebølger. Han så det som et spændende ny fagområde.

Det var rettidig, for mindre end et år senere befinder Australien sig næsten omgivet af varmt vand, der forårsagede udbredte og hidtil uset ødelæggelser.

De blev ansporet af en stor El Niño, der spreder varmt vand over midten af Stillehavet. Men El Niños var set før, hvor disse marine hedebølger syntes at være uden fortilfælde.

Måske som det mest dramatisk oplevede man i 2016, at Great Barrier Reef blive ramt af en marine hedebølge, der med ét slag dræbte 22% af korallerne. I den tidligere uberørte nordlige sektioner, er omkring halvdelen af korallerne mere eller mindre døde.

Det varmere vand, der omgiver revet er nu aftaget, men den fulde skade er stadig uafklaret. De umiddelbare død koraler er én ting, men eftervirkningerne er begyndt at kunne set, blandet andet med rapporter om et fald i antallet af fisk.

Og helt usædvanligt, den fortsat blegning i dele af revet fortsætter, selv når den sydlige halvkugle bevæger sig ind vinterhalvåret.

Justin Marshall, fra University of Queensland, har studeret revets økosystem omkring Lizard Island i den fjerne nordlige del af Great Barrier Reef, og han advarer om, at det synes at være et “komplet sammenbrud af økosystemet” .

Han har ikke de endelige tal fra undersøgelserne, men han siger, at det let kan vise sig, at der kun er halvt så mange fisk efter blegningen, end der var før, og at der er nogle arter, der var almindelige før… der nu fuldstændig mangler.

Marshall siger, at det kunne være begyndelsen på en “regimeskifte”  – hvor de engang storslåede og levende koral nu erstattes med en permanent dyne af tang.

.

Som var det ikke alvorligt nok, så dør mangrove-skovene også på grund af klima kaos

Klima Mangroveskovene dør på grund af klimakaos

.

Men som om de forsvindende koralrev og tang skove ikke er katastrofale nok for et land, så er den marine hedebølge i australien i 2016 også ansvarlig for en hidtil uset død for mangrove skovene.

På den anden side af Kap York ved Great Barrier Reef, er der en beslægtet hedebølge i Den Mexicanske Carpentaria – der er et stort lavvandet hav lukket på tre sider af det nordlige Australien og afgrænset mod nord af Arafura havet og Ny Guinea, og årsag til, hvad en ekspert sagde var den værste mangrove udslettelse set noget sted i verden.

Efter at have hørt rapporter om de dødende mangrove skoven, fik Norm Duke, der er ekspert i mangrove økologi ved James Cook University, fat i en helikopter og fløj hen over den 700 km lange kyststrækning, for at se, hvad der foregik.

Han siger, at han var chokeret over, hvad han så. Han beregnede de døde mangrover til nu at dække et samlet areal på 7.000 hektar. Det er det værste tilfælde af mangrove massedød set noget sted i verden, fortalte han.

“Vi har set mindre forekomster af denne type fugt-stress før, men hvad der sker nu er helt usædvanligt i omfang, og det skete i hele den sydlige kløft på blot en enkelt måned.”

.

.

 

Greg Browning fra Australian Bureau of Meteorology fortæller, at med alle disse ændringer i vandets temperatur og nedbør, vil de store ændringer i økosystemerne kunne forventes. “Sagen i en nøddeskal, så har der været et betydeligt underskud af nedbør i de sidste to vinter våde årstider … og meget varme havoverflade-temperaturer i juli,” sagde han til Guardian. “Når du har disse udsving fra de gennemsnitlige forhold, vil det uvægerligt påvirke økosystemet på en eller anden måde.”

Ligesom med tangskovene og koralrevene, er der en klar mulighed for, at nogle af disse mangrover vil være tabt for evigt. Duke siger videre, at hvis hedebølgen er alvorlig nok, kan de mangrove-dominerede områder bliver til salt-flader uden nogen vegetation, hvorefter mangroven vil være udryddet i store områder.

Og han siger, de seneste satellitbilleder viser mangrover stadig ikke har deres blade, hvilket tyder på de virkelig er døde.

Og sidst, men ikke mindst, Tasmanien er blevet den næsten “varme kartoffel” i år.

Tasmanien er badet i et hidtil uset varmt vand, der var 4.5C højere end gennemsnittet, hvilket er ødelæggende for de lukrative østersfarme, forårsager et fald i fangsterne af laks og dræber skaldyrene, såsom bestanden af abalone.

.

.
Er de marine hedebølger i stigning?

.

Med to af verdens globale opvarmnings “hotspots” lige ved kysterne til Australien, vil landet fortsætte med at se disse marine hedebølger bringe kaos og ødelæggelse.

Men det store spørgsmål forskerne står overfor er konsekvenserne, hvis stigningen i hyppighed eller sværhedsgrad eller begge dele fortsætter, som følge af den globale opvarmning.

Wernberg siger, at det er den tilsyneladende stigning i effekten af  den marine hedebølge, der har drevet ham og andre til at studere udviklingen nærmere, end nogensinde før.

“Det er ikke fordi, at det ikke er set før,” siger han. “Det er fordi det ikke før er forekommet i det omfang, som det er tilfældet nu.

“Det ser ud som om, at flere og mere ekstreme påvirkninger kan tilskrives dem.”

Di Lorenzo, der er oceanograf ved Georgia Institute of Technology i USA, gennemførte en større undersøgelse af “blob, kommer også er ind på, at det er den værste marine hedebølge nogensinde.

Mere generelt siger Di Lorenzo, at han så den marine hedebølge være stigende i både hyppighed og sværhedsgrad. Så meget, at han overvejede, om klimamodeller var forkerte, og havde undervurderet temperatur-udsvingene, der vil opstå i takt med kloden bliver varmere.

.

.

Sætte det hele sammen rundt om i verden, og resultaterne globalt vil være endnu mere markant, og vil vise de marine hedebølger er steget med to dages varighed for hvert årti siden 1900.

“I gennemsnit er der 20 flere [marine hedebølge] dage om året i begyndelsen af det 21. århundrede, end i begyndelsen af det 20. århundrede.”

Han sagde, at situationen er meget alvorlig for menneskeheden, men spændende for forskerne. Han sammenlignede situationen med en kirurg, at blive konfronteret med en syg patient. “Hvis han har en meget kompliceret operation, er han naturligvis bekymret for patienten, men på den anden side, er han meget begejstret for at prøve en ny operation og potentielt løse den.”

Kilde: theguardian.com

.

Klimaet

Nasa: Juli 2016 blev verdens varmeste måned, siden optegnelserne begyndte.

.