Teknologien er den største trussel mod menneskeheden – og alligevel forguder man den?

vaaben

.

.

.

Grunden er den, at teknologien ikke bidrager til naturlighed hos mennesket, men er derimod ødelæggende naturligheden hos mennesket.

.

Mennesket begyndte den teknologiske udvikling med udviklingen af flækkestenen, som så på et senere tidspunkt fik et skæfte, og blev på den måde til en økse. Bevidstheden, og hjernes begyndende opfindsomhed, har i de tidlige stadier af menneskets udvikling sandsynligvis været udslagsgivende for artens overlevelse. Men hjernes opfindsomhed kender ingen grænser. Hvorfor den teknologiske udvikling blot fortsætter og forsætter. For nu at være uden anden mening, end at det nu blot gælder om at finde på noget nyt i en uendelighed. Herunder i et væk at skulle modvirke de mange skader, som teknologien i et væk selv skaber til stor skade for menneskene og den hele natur.

Teknologien er ikke løsningen, men problemet!

.

.

Mange forstår ikke konsekvenserne af den accelererende teknologiske udvikling – men forguder naivt dens mange muligheder….

.

Det har forskerne ved DIIS ikke tænkt på, men har dog bemærket sig, at det  går stærkt med at udvikle våben, som på egen hånd kan træffe dødbringende beslutninger. FN skal se på lovgivning, men det er en svær diskussion for dem.

For deres mange eksperter har heller ikke tænkt på den menneskelige naturlighed. De ved end ikke, hvad den menneskelige naturlighed er for en størrelse..!

Forestil dig himlen fuld af små militære droner, som gennemsøger et område, mens de leder efter én bestemt person, som er udpeget som en trussel mod magthaverne. Der ved hjælp af de indsamlede såkaldte meta-data (Video) har oplysninger nok til i deres super-computere at psykoanalysere samtlige borgere deres psykiske status. Der, hvis den pågældende ikke lever op til magthaverne forventninger, automatisk aktivere en mini-drone, der finder og dræber pågældende.

Det er fremtiden, der er så tæt på, eller allerede er virkeliggjort, at de fleste har svært ved at tro på det.

Og så er det kun begyndelse på en vanvittig, unaturlig og i logisk konsekvens….

selvdestruktiv udvikling.

.

.

De kommunikerer konstant med hinanden og omsætter lynhurtigt store mængder af information. Forestil dig, at de finder personen og selv beslutter, hvornår han/hun skal slås ihjel.

.

.

Eller forestil dig en kampvogn, som kører selv, selv afsøger terrænet for mål og selv beskyder målene.

.

.

.

Brugen af dræber-droner er ved at blive “The Wild West”

De to scenarier er hverken computerspil, film eller fjern fremtid. Det er nutidens teknologi inden for det, der hedder “lethal autonomous weapon” – Video – (på dansk: dødbringende autonome våben). Det amerikanske forsvar har allerede udviklet dronerne, og det russiske forsvar har kampvognen.

.

.

Men til næste år skal FN diskutere brugen og udviklingen af lethal autonomous weapons, også bare kaldet killer robots eller dræberrobotter. Det besluttede FN-organet UN Convention on Certain Conventional Weapons fredag, skriver BuzzFeed.

I længere tid har kampagnen “Video om: Campaign to Stop Killer Robots” (kampagne for at stoppe dræberrobotter) forsøgt at få FN’s opmærksomhed på området. Bag kampagnen står en række NGO’er, herunder Humans Rights Watch.

.

Men denne kampagne er forudsigeligt virkningsløs. Mennesket flest i den vestlige verden, og alle de, der slægter den på, er allerede så psykisk skadet af den stadig mere unaturlige samfundsindretning, at man skal udrydde årsagen, herunder ikke mindst verdensøkonomien, dersom menneskeheden skal overleve vanviddet…!

Opfindelserne forandrer på den konto menneskets levevilkår med stadig større hastighed, og mange gange hurtigere, end mennesket psykiske mekanismer kan omstille sig. For de psykiske lovmæssigheder er trods udviklingen forblevet de samme, som da mennesket flækkede den første flintesten.

Hjernens stadigt hurtigere frembringelser, med de deraf følgende stadigt hurtigere samfundsændringer, konflikter derfor de urgamle, og ekstremt langsomt foranderlige psykiske mekanismer, hvor mor-barn forholdets psykologi er det helt centrale. For betinger udviklingen sådanne forandringer i levevisen, at moderen ikke kan opfylde barnets medfødte forventninger til opvæksten, da vil disse svigt konsekvent betinge barnet psykiske skader.

Det er her det psykisk syge hos menneskeheden indfinder sig, som en psykisk nedbrydende faktor, og som hos samtlige andre arter kun er kendetegnende for Homo sapiens. Den sociale arv, som tidligere overbragte moderens basale naturlighed til barnet, overbringer nu moderens psykiske afvigelser til barnet. Hvorved de psykisk afvigelser dels opformeres, og dels forværres i takt med, at den teknologiske udvikling vedblivende fjerner mennesket fra dets oprindelige naturlighed, som menneskets psykologiske mekanismer, den dag i dag, fortsat er tilpasset.

Teknologien er ikke løsningen, men problemet!

.

Frygten for, at kunstigt intelligente robotter overtager vores job og i sidste ende knuser menneskeheden, er så udbredt, at tusindvis af forskere har underskrevet en erklæring om at arbejde for, at kunstig intelligens skal gavne menneskeheden. Blandt underskriverne er mange af verdens førende specialister fra firmaer som IBM, Google og Facebook og universiteter som MIT, Cambridge og Oxford.

»Det er blevet blodig alvor,« siger Henrik Schärfe, verdenskendt dansk robotforsker fra Aalborg Universitet. Han er ifølge Time Magazine blandt verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker.

»Vi er nu der, hvor vi er tvunget til at tage stilling til de etiske, eksistentielle og politiske spørgsmål, som vi har diskuteret teoretisk i mange år. Det varer ikke længe, før der kører selvkørende biler rundt i Danmark, og algoritmerne har længe styret aktiemarkedet. Kunstig intelligens har så stor indflydelse, at vi ikke bare kan udvikle systemerne uden at forholde os til deres konsekvenser. Erklæringen afspejler en bekymring, som er meget stærk i forskningsmiljøet,« siger Henrik Schärfe.

I erklæringen fra Future of Life Institute, der arbejder for at afbøde eksistentielle risici, der truer menneskeheden, står der, at det er vigtigt at undersøge, hvordan man opnår de enorme fordele ved kunstig intelligens, samtidig med at man undgår faldgruberne.

Det er en af verdens førende forskere i kunstig intelligens, Stuart Russell fra amerikanske Berkeley University, der har skrevet udkastet til erklæringen.

Han mener, at vi skal beskytte os mod den kunstige intelligens’ negative sider.

»De potentielle trusler ved kunstig intelligens er autonome våben, der selv kan beslutte at dræbe, og en total omvæltning af arbejdsmarkedet og økonomien. Endelig er der på langt sigt en eksistentiel trussel i form af superintelligente systemer. Vi bliver nødt til at forbyde autonome våben, finde en økonomisk model, der forhindrer stor arbejdsløshed og endnu større ulighed, og sørge for kontrol med, at superintelligente systemer handler ud fra menneskelige værdier,« siger Stuart Russell.

»Udviklingen af kunstig intelligens kan være enden for menneskeheden. Mennesker er begrænset af en langsom biologisk evolution og kan ikke følge med, hvis en kunstig intelligens beslutter at accelerere sin egen udvikling,« udtalte Stephen Hawking for nylig.

.

.

Johannes Lang, der kun er uddannet psykolog, men uden forståelse for de evolutionære biologiske love, der til orientering også gælder for Homo sapiens, bliver derfor med urette ses som forsker i psykologiens rolle i moderne krigsførelse ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Han forklarer med sine spinkle forudsætninger, hvorfor den slags teknologi over hovedet bliver udviklet.

»I krig er der hele tiden brug for (udover at gøre dem stadig mere dræbende), at man kan tænke hurtigere og reagere hurtigere. Meget af den teknologi, som er udviklet og taget i brug i krig får tingene til at gå så stærkt, at mennesker ikke kan følge med længere. Derfor udvikler man hele tiden teknologi, som man kan outsource hurtige og komplicerede beslutninger til,« siger han.

Hvorfor han mener, at det er en svær diskussion, da der i den almindelige forståelse både er argumenter for og imod dræberrobotterne.

.

Videreudvikling på videreudvikling på videreudvikling på videreudvikling………!

.

Johannes Lang siger i den forbindelse, »På den ene side kan de her intelligente systemer muligvis gøre, at vi vil se færre civile tab i krig. Mennesker er for langsomme, de kan blive trætte, og de kan blive følelsesmæssigt involveret, når der skal tages hurtige beslutninger. Det kan man komme til livs med disse teknologier (der underforstået er helt følelseskolde), og man vil muligvis også kunne sende færre soldater i krig. Og så vil tilhængere af teknologierne sige, at der altid er en menneskelig beslutning “in the loop” – altså at systemerne ikke fungerer fuldstændig autonomt.«

»Men et problem kan være, at når der skal tages så hurtige og så vigtige beslutninger, risikerer man, at mennesker ikke stoler på deres egen dømmekraft, eller at de ikke kan tage beslutningen hurtigt nok. Og så vælger de måske at tro på systemerne. Dermed bliver det de facto systemerne, der tager beslutningen,« siger Johannes Lang.

Det var ikke en hund, men et barn…!

.

Det kan man i dag 2016…. hvor meget mere unaturlig er verden så ikke om blot 20 år….?

.

Dansk Institut for Internationale Studier afholdt i november måned et seminar om netop dræberrobotter. Og her argumenterede flere danske eksperter for, at problematikkerne ved de nye våben, vil kunne håndteres inden for allerede eksisterende international lov som fx. krigens love og folkeretten, fortæller Johannes Lang.

Den er født meget naiv der tror, at de allerede eksisterende international lov som fx. krigens love og folkeretten, bliver overholdt!

FN’s Convention on Certain Conventional Weapons har tidligere forbudt bl.a. landminer, napalm, der trods det i dag bruges flittigt i konflikterne rundt om i verden…!

»Andre, som fx. kampagnen Campaign to Stop Killer Robots, vil have, at man helt forbyder brugen af disse teknologier, mens der også er nogle, som mener, man bør stoppe udviklingen af teknologierne. Problemet er bare, at udviklingen af disse teknologier finder sted mange andre steder end i militære sammenhænge. Fx. i bilindustrien, hvor man at udvikle selvkørende biler, der bruger nogle af de samme teknologier,« siger Johannes Lang.

Kilde: jyllands-posten.dkKilde: buzzfeed.com

.

islamisk-stat-irske-kriger-khalid-kelly

Mosul: Islamisk stat tvinger med simple våben – verdens supermagter til at bruge deres stærkeste

.