Tagged: traumer

Yemens børn lider kollektive traumer

. Yemens børn lider kollektive traumer Lægerne i Yemen har dårlig nok redskaber til klare de fysiske sår hos de yemenitiske børn, endsige de psykiske. . Onsdag, 1. juli 2015   Kollektive traumer af både fysiske og følelsesmæssige art...