. I god tid før By-Retssagen mod Mourits Troldtoft, der allerede forinden havde erkendt at have skudt ulven, var der forsamlet en del, der også ville overvære retssagen,