I Sverige er der lavet flere forsøg med lamaer som vogterdyr over for ulve. . Alt fra ministre over landmænd til menigmand har leveret mange bud på, hvad