Det er de laveste rovvildt-skader på får/tamren hidtil i år, sammenlignet med tidligere år. Hvis denne trend fortsætter året ud bliver det et af de laveste tabsår siden