Lading sø, skovene og markerne set mod syd og vest fra Lading by udmærker sig ved at henstille én til tiden før industrisamfundet. Hvilket er bemærkelsesværdig i et