Det kan være svært at forestille sig konsekvenserne, før de er blevet en ufravigelig realitet.   For en uge siden vedtog Europa-Parlamentet med stort flertal og stående bifald