Vi kæmper aktivt for ulven . En politibetjent fra Namdalen er ved Højesteret blevet idømt en bøde på 15.000 kroner for grov tjenestemandsfejl, efter at han sendte SMS