Når forskerne taler klima, så glemmer de typisk, at væksten, uagtet den sker CO2-neutral, er en trussel i sig selv mod naturen. Herunder overbefolkningen i verden, der kun