Anders Fogh / Lars Løkke – overhund / underhund . I politik handler det kun om at manipulere vælgerne. På højrefløjen i almindelighed og hos Venstre i særdeleshed,