. Miljø- og fødevareministeren har som formand for Amsterdam-partnerskabet opfordret EU-Kommissionen til at sætte ind med handleplan mod afskovning inden årets udgang. Ifølge miljøorganisation er der et direkte