. I bestræbelserne på at forhindre, at afrikansk svinepest ødelægger den danske eksport af svin, bliver det fremover tilladt at skyde vildsvin om natten. Dermed må der skydes