“Vi har haft et utroligt godt samarbejde med landmænd, jægere og lodsejere, der har åbnet deres døre for os, så vi i fællesskab har kunnet bortskyde vildsvinene”, siger