Denne sag viser, at man ikke kan beskytte naturværdierne i et demokrati. Hvorfor man så tvinges til at handle i modstrid med demokratiet, hvis man vil beskytte naturen.