Det er en kæmpeskandale. Danmark har i forvejen for lidt natur, og regeringens oprindelige forslag var allerede et absurd overgreb. . Regeringen vil fjerne endnu mere EU-beskyttet natur