Både den norske og danske regering beviser, at naturen ikke kan beskyttes i et demokrati. . Rovdyr-forliget fra 2011 har ikke nået målet om lavere konfliktniveauer i distrikterne,