Hele 836.865 vildsvin nedlagde tyske jægere i jagtsæsonen 2017-18. . Tyskerne gør sig også bekymringer om den afrikanske svinepest, som hærger flere steder i Europa, men de satser