Mange steder ville være ubeboelige uden aircondition . I 1974 opdagede forskere, at chlorfluorcarboner (CFC), kemikalier, der anvendes i køle- og som drivmiddel i produkter som eksempelvis hårspray,