. Lodsejere i Varde Ådal har papir på, at de nu må begynde at gøde jorden igen og sænke vandstanden, men eksperter måtte på et møde fortælle om