Mens politikerne på den ene side vil forbygge radikaliseringen af muslimerne, tillader de på den anden side folkevalgte at radikalisere muslimerne….! . Der er mange måder folk udlever