. De allerførste advarsler om klimaændringerne kom med Eunice Foote, en kvindelig forsker fra Connecticut, der for godt 160 år siden i forsøg påviste, hvordan en atmosfære af