. Den manglende seriøsitet omkring klimaændringerne har gjort, at det nu er usandsynligt at verden når klimamålene på max. 2 grader, som politikerne har besluttet i Paris-aftalen, hvis