. Radiosendere giver alvorlige bivirkninger på bjørnene.   Indfangning og mærkning af dyr i forskningssammenhænge er en svær balancegang. Man skal sikre, at dyret bliver mindst muligt påvirket