. Det er under en jagt, hvor samarbejdet mellem ulvene i et kobbel er mest synligt. . Et ulvekobbel kan spore en flok af elge, caribou eller andet