Metan er i forhold til drivhusgas cirka 20-30 gange så skadelig som kuldioxid [CO2] . Naturkatastrofe i Los Angeles: Ufattelige mængder metangas strømmer op i atmosfæren . I forvejen vurderes