Det er langt fra kun isbjørnene, der er truet af udryddelse….! . Sekretariatsleder for 92-gruppen: Det haster med en større global klimaindsats, hvis vi skal løse klimaudfordringen i