De, der kommer efter os, vil arve en natur, så mishandlet på alle leder og kanter, at den uvægerligt vil slå dem ihjel..! Men det er faktisk ikke