Miljøminister Esben Lunde Larsen er reelt en trussel mod naturen . Landbrugsstyrelsen har samlet en række vådområder i Tøndermarsken og skabt bedre vilkår for vadefugle. . Bestanden af