Dansk Samling er tydeligvis et endnu parti, hvis hele eksistensgrundlag bygger på der findes muslimer i landet, som de så kan gøre til fjendebillede, velvidende at den danske