En lille fejl er nok til samtlige hegn og andre foranstaltninger er ganske uden betydning. . Jørgen Popp Petersen, der er formand for LHN, det tyske mindretals landboforening,