Kompleksiteten består i at terroristerne er ved at blive usynlige på “radaren”. . Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny analyse. PET forventer ikke