Edward Snowden satte fokus på et overvågningssamfund, der er under hastig udvikling mod totalovervågning af alt og alle. . Facebook, Google, Youtube og Twitter skal blive bedre til