. Efter flere år med skænderier og uenighed i kontaktudvalget for Rovvildtforvaltningen, giver regeringen nu op. – Hvordan? – Siden Kontaktudvalget for Rovvildtforvaltning i en særdeles lille grad