. En af de udvandrede danskfødt ulv har siden begyndelsen af juli været på spil på halvøen Eiderstedt, der ligger på den slesvig-holstenske vestkyst. Den unge og stadigvæk