Børns opvækst er altafgørende for deres psykiske normalitet efterfølgende. . Er opvæksten ikke optimal udvikles der psykiske afvigelser i forhold til graden af svigt i opvækstmiljøet. Derfor kan