Stråsø plantage er udråbt til – Naturnationalpark – i et land, hvor der er brug for meget mere selvforvaltende natur af hensyn til naturens forsvindende arter, og