. Rovvildtnævn kræver flere jagt-virkemidler til at reducere en jærvebestand, der er tæt på en fordobling af bestands-målet. Resultaterne af vinterjagten er den dårligste til alle tid. Rovvild-problematikken