»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det formentlig ville ramme Dansk Folkepartis Ungdomsafdeling, og vi havde jo ikke tænkt os at gå i gang med et forløb,