. Mens verden forsøger at redde de sidste arter fra udryddelse, har Trump-administrationen planer om at skabe amerikansk dominans på energiområdet med omfattende olieboringer i meget sårbare havområder.